Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat zijn raadplegingen?

Vlaanderen moet voor bepaalde sectoren rekening houden met Europese regelgeving.

De Europese regelgeving over elektronische communicatie houdt de regelgeving in rond het aanbieden van elektronische communicatienetwerken en -diensten. Dat zijn bijvoorbeeld telecommunicatiediensten zoals GSM-diensten of omroepdiensten (radio- en televisie) en de netwerken die voor deze diensten gebruikt worden. 

Deze regelgeving is vastgelegd in een aantal richtlijnen die lidstaten moeten omzetten in eigen regelgeving. Het oude kader m.b.t. elektronische communicatie, die onder meer uit de machtigingsrichtlijn, de toegangsrichtlijn, de kaderrichtlijn en enkele andere richtlijnen bestond, werd vervangen door een nieuw kader, de Europese Elektronische Communicatie Code. Deze code zal worden omgezet in Vlaamse regelgeving (het Mediadecreet).

Een aantal bepalingen uit deze nieuwe Code zijn (grotendeels) overgenomen uit de vroegere richtlijnen en verplichten lidstaten om – wanneer ze eigen regelgeving rond frequenties uitvaardigen of wijzigen of wanneer ze specifieke gebruiksrechten rond frequenties willen toekennen of wijzigen – raadplegingsprocedures te organiseren onder de bevolking, de belanghebbenden, de consumenten, de gebruikers, … Op die manier kunnen die personen zich  uitspreken over deze bepalingen en deze ontwerpregelgeving.   

Het Departement CJM zal in dat geval  - op specifieke vraag van de Vlaamse Regering – dergelijke raadplegingsprocedures organiseren via de bepalingen en de procedures zoals in deze rubriek beschreven.