Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheid van omroepprogramma's

Wat

Volgens het Mediadecreet (artikel 151) hebben particuliere en regionale televisieomroeporganisaties een ondertitelingsverplichting voor hun journaals en actualiteitenprogramma’s. Daarnaast legt de Vlaamse Regering quota op voor andere vormen van toegankelijkheid, en verstrekt ze subsidies voor elke techniek om televisiediensten toegankelijk te maken. 

Voorwaarden

De verplichtingen zijn verder uitgewerkt in een besluit van de Vlaamse Regering rond het toegankelijk maken van televisieprogramma's.

De nieuw uitgewerkte regeling stelt de vroegere bepalingen scherper: 

  • De minimumquota voor ondertiteling (en gesproken ondertiteling) worden opgelegd voor particuliere omroepen met een marktaandeel vanaf 2% (vroeger lag de grensnorm op 5%).  
  • Al deze omroepen moeten hun programma’s verder voortdurend en in toenemende mate met evenredige maatregelen toegankelijk maken voor personen met een handicap.   
  • Voor televisieomroepprogramma’s waarvoor ondertiteling bestaat, moet deze ondertiteling ook ter beschikking gesteld worden bij het niet-lineaire aanbod van deze omroepprogramma’s.   
  • Verder is het verplicht om audiodescriptie ter beschikking te stellen bij Nederlandstalige fictie waarvoor audiodescriptie al werd aangemaakt. Dat is o.a. het geval bij de fictiereeksen die door het VAF gesubsidieerd zijn. 
  • Voor Vlaamse Gebarentaal (VGT) verandert de oude regeling betreffende het aanbieden van VGT bij het hoofdjournaal niet. De bepaling blijft van toepassing op televisieomroeporganisaties met een marktaandeel vanaf 30%. Als alternatief kunnen de omroepen ervoor kiezen om VGT bij een actualiteitenprogramma aan te bieden. 

Subsidies

De nieuw uitgewerkte subsidieregeling geeft bij de beoordeling voorrang aan nieuwe toegankelijkheidsinitiatieven (waaronder VGT), nieuwe leertrajecten en kleinere spelers die van nul moeten beginnen.

Verder blijven subsidies mogelijk voor de live en semi-live ondertiteling van journaals en actualiteitenprogramma’s. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen particuliere televisieomroeporganisaties. Ook spelers met een marktaandeel van kleiner dan 2% komen in aanmerking voor subsidiëring.  

Hoe aanvragen

Als particuliere omroep (private of regionale televisieomroeporganisatie) kan je subsidies aanvragen voor het toegankelijk maken van televisieprogramma’s door ondertiteling, audiodescriptie, gesproken ondertiteling en Vlaamse Gebarentaal.

Vanaf 2024 via KIOSK

De aanvragen verlopen vanaf nu via het e-loket KIOSK. Lees meer over KIOSK.

De uiterste indiendatum voor steunaanvragen is 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de subsidies betrekking hebben. Uiterlijk vanaf 1 oktober 2023 zullen aanvragers een dossier via KIOSK kunnen indienen. Deze subsidielijn zal jaarlijks van 1 oktober tot en met 1 november opengesteld worden.

Opgelet: deze steunaanvragen kunnen enkel voor het komende werkingsjaar aangevraagd worden en hebben betrekking op projecten met een looptijd van maximaal 1 jaar.  Steunaanvragen voor projecten met een langere looptijd worden dus ook beperkt in de tijd en dienen desgewenst jaarlijks vernieuwd te worden.

Naast een inhoudelijke toelichting, zal in KIOSK ook gevraagd worden om dit financieel sjabloon ingevuld op te laden (link ook beschikbaar in KIOSK).  

Beoordeling van je aanvraag

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media controleert de subsidieaanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid. We sturen binnen vijftien werkdagen vanaf de datum waarop we de projectsubsidieaanvraag hebben ontvangen, een bericht naar de aanvrager met de vermelding dat de aanvraag ontvankelijk of onontvankelijk is.  

Voor elk van de ontvankelijke dossiers geeft het departement een positieve of negatieve beoordeling, op basis van de inhoudelijke criteria. De beoordelingen worden vervolgens met rangschikking en gemotiveerd advies aan de minister van Media gegeven.  

De minister beslist over de toekenning van de subsidies, binnen de perken van de jaarlijkse begroting. De aanvragers worden via mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de minister. 

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier