Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectoproep Desinformatie

Wat

Op 2 april 2021 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector, onderdeel van het relanceplan Vlaamse VeerkrachtVoor de uitrol van dat programma wordt een totaalbudget van 35 miljoen euro voorzien. Zowel het Departement Cultuur, Jeugd en Media  (bevoegdheid Media) als het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (bevoegdheid Innovatie) staan in voor de verdeling van dat budget. 

Een deel van de middelen binnen de bevoegdheid Media  wordt aangewend voor een projectoproep rond desinformatieDe Vlaamse Regering keurde daarvoor op 17 december 2021 het reglement 'projectsubsidie desinformatie' goed. 

Bedoeling is onderbouwde en praktijkgerichte initiatieven te ondersteunen die inzetten op weerbaarheid tegen desinformatie en die bijdragen aan de opdracht van mediaspelers en hun verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door hen verspreide informatie.

Daarbij ligt de focus op volgende thema’s/aspecten:

 1. verhogen van de mediawijsheid en de weerbaarheid van burgers of journalisten/redacties tegen desinformatie;
 2. verwerven van nieuwe diepgaande en outputgerichte (academische) inzichten inzake desinformatie;
 3. ontwikkelen van innovatieve tools en technologieën (bv. AI) die ingezet kunnen worden om desinformatie te detecteren of te weerleggen;
 4. ontwikkelen van specifieke methoden om data te analyseren en een accuraat antwoord te bieden op vastgestelde desinformatie vanuit een autonome redactionele missie.

Voor wie

De projectoproep richt zich op samenwerkingsverbanden waarbij

 • minstens 2 relevante partners uit de mediasector, de (academische) onderzoekswereld of het mediawijsheidsveld betrokken zijn
 • en minstens 1 projectpartner tot de nieuwsmediasector behoort.

Budget en financiering

Voor de projectoproep is een budget van 3 miljoen euro voorzien. Per project wordt een  subsidiebedrag van minstens 250.000 euro en maximaal 1.000.000 euro toegekend

Subsidievoorwaarden

Het project moet minstens aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiëring: 

 • De projectactiviteiten vinden plaats tussen 1 oktober 2022 en 30 juni 2024.
 • Het project wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband van minstens 2 relevante partners uit de mediasector, (academische) onderzoekswereld of het mediawijsheidsveld.
 • Het project past thematisch binnen de doelstellingen die in punt 1.3. van het reglement vermeld staan.
 • Het project is in hoofdzaak gericht op de Vlaamse Gemeenschap.

Hoe en wanneer aanvragen

De uiterste indiendatum voor deze oproep was 2 mei 2022 om 23u59. Je kunt geen aanvraag meer indienen.

Alle documenten op een rij

Deze documenten en sjablonen heb je nodig om je subsidieaanvraag voor te bereiden en in te dienen.

Beoordeling van je aanvraag

Is je aanvraag ontvankelijk?

Voor je aanvraag inhoudelijk beoordeeld wordt, toetsten we ze aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden die in het reglement bepaald zijn. Daarna ontvang je een e-mail vanuit KIOSK, waarin staat of je dossier al dan niet ontvankelijk is. 
 

Beoordeling en advies 

Als je subsidieaanvraag ontvankelijk is, wordt ze voorgelegd aan een jury van experten. De jury toetst of jouw dossier voldoet aan de subsidievoorwaarden en beoordeelt het op basis van de beoordelingscriteria die in het reglement bepaald zijn. Op basis van die beoordeling wordt een advies opgemaakt over de toekenning en de hoogte van de subsidies. 

Op 16 september 2022 besliste de minister van Media over de toekenning van de subsidies. Lees meer over de gesubsidieerde projecten.

Betaling

Bij een positieve beslissing van de minister wordt het subsidiebedrag als volgt betaald:  

 • Een eerste schijf van 50% van het toegekende subsidiebedrag wordt onmiddellijk na de beslissing van de minister betaald.
 • Een tweede schijf van 30% wordt aan de hoofdvrager betaald nadat het samenwerkingsverband ons tegen halfweg het project of uiterlijk tegen 30 juni 2023 een tussentijds activiteitenverslag heeft bezorgd.  
 • Een saldo van 20% wordt aan de hoofdaanvrager betaald nadat we de verantwoordingsdocumenten hebben ontvangen en goedgekeurd (zie 'Na toekenning'). 

Na toekenning

Na toekenning van de subsidie moet je het logo van de Vlaamse overheid gebruiken in de communicatie- en promotiecampagne over het project en in alle officiële en promotionele documenten over het project. 

Maximaal 3 maanden na de goedgekeurde einddatum van het project moet je een verantwoording indienen via de webapplicatie KIOSK. Die bestaat uit een inhoudelijk verslag, een financieel verslag en een verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant. 

Aan de hand van de verantwoording kijken we na of de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden en of de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier