Overslaan en naar de inhoud gaan

VRT

Beheersovereenkomst

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de beheersovereenkomst 2016-2020 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT voor de periode 2016-2020.

De kernopdrachten van de VRT blijven dezelfde als vroeger en worden vertaald in zeven strategische doelstellingen:

 1. voor iedereen relevant zijn
 2. informatie, cultuur en educatie prioritair stellen
 3. een publieke meerwaarde bieden voor ontspanning en sport
 4. een aangescherpte merkenstrategie bieden met VRT als kwaliteitslabel
 5. toekomstgericht, digitaal en innovatief denken
 6. het media-ecosysteem versterken
 7. een efficiënte en meer wendbare organisatie worden

Toegankelijkheid voor iedereen

De VRT heeft de opdracht met haar aanbod om zoveel mogelijk Vlamingen te bereiken - ook slechthorenden en slechtzienden. In de beheersovereenkomst staan deze doelstellingen:

 • Gesproken ondertiteling bij alle niet-Nederlandstalige programma’s en programmaonderdelen (uitgezonderd specifieke archiefbeelden).
 • Audiodescriptie: minstens 1 (kwaliteits)fictiereeks per jaar, met tegen 2020 audiodescriptie van alle zondagavondfictie.
 • Alle websites zo toegankelijk mogelijk en, daar waar de specificiteit van het aanbod het toelaat, conform het Anysurferlabel.
 • T888 ondertiteling in 95% van de Nederlandstalige programma’s (oplopend tot 100%) en in 100% van nieuws- en duidingsprogramma’s.
 • Progressieve groei naar 90% ondertiteling van video op websites tegen 2020.
 • Het aanbod van een journaal voor volwassenen en het kinderjournaal via open net met een tolk Vlaamse Gebarentaal.