Overslaan en naar de inhoud gaan

Coproductiesteun voor series

Wat

De coproductiesteun voor series is een aanvullend subsidie-mechanisme voor series in productiefase. Er is jaarlijks één oproep, waarbij 10 à 12 projecten steun zullen krijgen. De oproep maakt deel uit van het pilootprogramma voor de coproductie van series, een driejarig initiatief (2023-2025) van de Raad van Europa.

Voor wie

Een fictie-, animatie- of documentaireserie of een combinatie hiervan komen in aanmerking voor productiesteun. De subsidie ​​wordt gegeven voor één seizoen van een serie. Een seizoen mag maximaal 10 afleveringen hebben met een totale duur van maximaal 600 minuten (animatieserieprojecten kunnen maximaal 700 minuten duren zonder beperkingen op het aantal afleveringen). De serie moet bovendien een coproductie zijn tussen minimaal twee onafhankelijke productiebedrijven uit in aanmerking komende landen.

De aanvrager moet een onafhankelijk audiovisueel productiehuis zijn dat op het moment van de aanvraag in een bijdragend land is gevestigd. Een onderneming wordt als onafhankelijk beschouwd wanneer minder dan 25% van het aandelenkapitaal in handen is van één audiovisuele mediadienst of minder dan 50% wanneer er meerdere audiovisuele mediadiensten bij betrokken zijn. Het moet ook voor een meerderheid in handen zijn van burgers van de bijdragende landen en/of de lidstaten van Eurimages.

Selectiecriteria

Op het moment van de aanvraag moet ten minste 60% van de totale financiering van het project zijn bevestigd, via:

  • een omroeporganisatie (lineaire audiovisuele mediadienst) en/of streamer (niet-lineaire audiovisuele mediadienst) uit het land van de aanvrager; indien er in het land van de aanvrager geen omroeporganisatie of streamer is gevestigd, een omroeporganisatie of een streamer die zich specifiek op dat land richt;
  • of overheidsfinanciering (inclusief productiestimulansen), een omroeporganisatie (lineaire audiovisuele mediadienst), een streamer (niet-lineaire audiovisuele mediadienst), aandelenkapitaal of een distributeur uit het land van de coproducent;
  • een licentieovereenkomst in ten minste één andere Eurimages-lidstaat.

In het geval van animatieserieprojecten moet het project minimaal beschikken over een omroeporganisatie of een streamer gevestigd in één Eurimages-lidstaat en de andere bronnen vermeld onder het tweede en derde punt hierboven.

Bijdragen in natura en uitstel mogen niet meer dan 15% van de totale bevestigde financiering uitmaken.

In de selectiecriteria wordt gekeken naar:

  • de kwaliteit en originaliteit van het artistieke werk;
  • het niveau van de creatieve en technische bijdrage van de coproducerende landen;
  • het distributiepotentieel;
  • de consistentie en het niveau van bevestigde financiering;
  • diversiteit en genderevenwicht;
  • de maatregelen die zijn genomen om de impact van de coproductie op het milieu te verminderen.

Projecten met een pornografisch karakter of projecten die geweld bepleiten of aanzetten tot schending van de mensenrechten komen niet in aanmerking.

De projecten worden geselecteerd door externe, onafhankelijke experten.

Hoe aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden in het Engels of Frans via het online aanvraagsysteem van de Raad van Europa.

Steunbedragen en reglement

De steun bedraagt ten hoogste 25% van de totale productiekost en is een niet-terugvorderbare subsidie van 250.000 of 500.000 euro.

Meer info

Meer informatie over de steunmaatregel vind je in de veelgestelde vragen van Eurimages, en op hun website. Heb je toch nog vragen? Stuur een mail naar pilot.series@coe.int.