Overslaan en naar de inhoud gaan

Verenigingen met bijzondere opdracht

Doorheen de jaren bouwde het Departement CJM de ad-hocsteunmaatregelen aan de sector af. Wel bleven we investeren in allerlei organisaties die bepaalde opdrachten vervullen in de journalistiek of de omroepwereld.

Fonds Pascal Decroos (FPD)

Het Fonds Pascal Decroos (FPD) kent beurzen toe aan bijzondere journalistieke projecten. Je kan op verschillende momenten per jaar een aanvraag indienen.

Het Fonds Pascal Decroos speelde de voorbije jaren een essentiële rol om de onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen uit te bouwen en ervoor te zorgen dat journalisten werk kunnen verrichten dat zij zonder deze steun onmogelijk hadden kunnen realiseren. Het Fonds werkt binnen de koepel van journalismfund.eu, actief op Europees niveau om kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek te promoten.

De Vlaam­se Ver­e­ni­ging van Jour­na­lis­ten (VVJ)

De VVJ behartigt de belangen van actieve beroepsjournalisten - met initiatieven rond persvrijheid, arbeidsvoorwaarden, auteursrechten, enzovoort. Daarvoor krijgt ze een subsidie van de Vlaamse overheid.

Met het journalistenloket reikt de vereniging gratis basisinformatie aan voor (beginnende) journalisten en geïnteresseerden. Het platform biedt een online kennisdatabank en persoonlijke bijstand door VVJ-adviseurs.

Daarnaast functioneert de Raad voor Journalistiek als zelfregulerende orgaan dat toezicht houdt op de toepassing van de journalistieke deontologie. Het is een vaste waarde binnen de Vlaamse mediasector, waarin alle uitgevers en omroepen verenigd zijn.

Het Elek­tro­nisch Nieuws­ar­chief (ENA)

ENA krijgt steun van de Vlaamse overheid om nieuwsuitzendingen uit het verleden van VRT en VTM toegankelijk te maken voor wetenschappers en studenten.

Het ENA is belangrijk om ons media-aanbod blijvend te monitoren, en om studenten en onderzoekers toegang te verlenen tot het archief.

Het Bes­te van Vlaan­de­ren en Ne­der­land (BVN)

Vlaanderen geeft zeker tot en met 2020 ook steun aan BVN, de televisieomroep die de publieke omroepen beschikbaar maakt voor Vlamingen en Nederlanders in het buitenland - met speciale aandacht voor nieuws en achtergrondinformatie. Dat gebeurt op basis van een meerjarenovereenkomst die afgesloten werd in 2017 met BVN (en VRT). BVN is overal ter wereld te ontvangen via satelliet, kabel en internet.

Ter voorbereiding van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst starten we in de loop van 2020 een evaluatieoefening, met input van het bestuur van BVN en de VRT.  Op basis van die bevindingen nemen we een beslissing over de toekomst van het samenwerkingsprogramma.