Overslaan en naar de inhoud gaan

Afgelopen raadplegingen

2022

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseerde een raadpleging over het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de vaststelling van het digitaal frequentieplan.

Verslag van deze raadpleging

 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseerde een raadpleging over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties.

Verslag van deze raadpleging

2021

Tussen woensdag 17 maart 2021 en vrijdag 16 april 2021 hield het Departement Cultuur, Jeugd en Media een publieke raadpleging over 2 ontwerpen van besluit die verband hielden met de opmaak van het kader voor de erkenningen van landelijke radio-omroepen:

  • het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties;
  • het ontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep.

Verslag van de raadpleging over het besluit houdende het frequentieplan
Verslag van de raadpleging over het besluit tot wijziging van diverse besluiten (het procedurebesluit)

2020

Tussen maandag 27 juli 2020 en maandag 31 augustus 2020 hield het Departement Cultuur, Jeugd en Media een publieke raadpleging over een voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie met betrekking tot de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties. Dat voorontwerp werd een eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 juli 2020 en bevat een aantal nieuwe elementen over radio-omroep(en), onder meer rond de erkenningen van de landelijke en de regionale radio-omroeporganisaties en de invoering van DAB+ ontvangers.

Verslag van deze raadpleging
 

Tussen vrijdag 10 april 2020 en woensdag 13 mei 2020 hield het Departement Cultuur, Jeugd en Media een publieke raadpleging over het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties. 

Verslag van deze raadpleging

2019

Tussen 12 februari 2019 en 13 maart 2019 hield het Departement Cultuur, Jeugd en Media een publieke raadpleging over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen.

Verslag van deze raadpleging

2018

Tussen 12 november 2018 en 11 december 2018 hield het Departement Cultuur, Jeugd en Media een publieke raadpleging over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroepen.

Verslag van deze raadpleging 
 

Tussen 13 maart 2018 en 13 april 2018 hield het Departement Cultuur, Jeugd en Media een publieke raadpleging over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma’s.

Verslag van de raadpleging over vrijgavebesluit 5A en 5D 

2016 - 2017

Op 28 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen over de radio-omroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie definitief goed. In uitvoering van de bepalingen van de nota waarmee dit dossier werd voorgelegd aan de Vlaamse Regering, organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media conform die nota een publieke raadpleging over het bovenvermelde ontwerp van decreet tussen 31 oktober 2016 en 28 november 2016.

Verslag van deze raadpleging 
 

Tussen 27 december 2016 en 27 januari 2017 organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een raadpleging betreffende een besluit van de Vlaamse Regering houdende onder meer de procedure om een erkenning te verkrijgen voor een netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie en een tweede raadpleging betreffende een besluit van de Vlaamse Regering houdende de opmaak van een frequentieplan en de samenstelling van de frequentiepakketten