Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedure van raadplegingen

Bekendmaking via deze website en in het Belgisch Staatsblad

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op verzoek van de Vlaamse minister bevoegd voor de media, de raadpleging, vermeld in artikel 133, §2, eerste lid, en artikel 201, §1, derde lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. De raadplegingen wordt bekendgemaakt via het Belgisch Staatsblad en via een nieuwsbericht op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De datum van de start van de voormelde raadpleging en de einddatum van de raadpleging worden vermeld. 

Overeenkomstig artikel 133, §2, eerste lid, en artikel 201, §1, derde lid, van het decreet van 27 maart 2009 duurt de voormelde raadpleging minimaal vier weken.

Bij de start van de voormelde raadpleging wordt de nota aan de Vlaamse Regering waarmee de ontwerpregelgeving een eerste keer is goedgekeurd, en ook de ontwerpregelgeving van de Vlaamse Regering, bekendgemaakt via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Voorwaarden

De input van belanghebbenden, met inbegrip van gebruikers en consumenten, in het kader van de raadpleging, vermeld in paragraaf 2, voldoet aan al de volgende voorwaarden:

  1. de input wordt uitsluitend via e-mail op het adres mediaraadplegingen@vlaanderen.be bezorgd;
  2. het onderwerpsveld van de e-mail, vermeld in punt 1°, bevat op welke ontwerpregelgeving de input betrekking heeft;
  3. de e-mail, vermeld in punt 1°, bevat de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, de hoedanigheid en de eventuele naam van het bedrijf of de organisatie;
  4. de input heeft betrekking op het voorwerp van de voormelde raadpleging, namelijk de ontwerpregelgeving in kwestie.

Input die niet voldoet aan al de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt niet in aanmerking genomen. 

Rapport

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media verwerkt de resultaten van de raadplegingsprocedure in een rapport. Het rapport bevat het voorwerp van de voormelde raadplegingsprocedure en het aantal belanghebbenden dat input conform paragraaf 3 heeft bezorgd. Het rapport is een samenvatting van de voormelde input en omvat niet alle individuele commentaren. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt het rapport, vermeld in het eerste lid, op binnen vier weken nadat de voormelde raadplegingsprocedure is afgesloten en bezorgt het aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de media.

Het rapport wordt bekendgemaakt via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, onder voorwaarde van goedkeuring van de ontwerpregelgeving door de Vlaamse Regering via de rubriek afgelopen raadplegingen.