Overslaan en naar de inhoud gaan

Creative Europe MEDIA

Wat

Het MEDIA-programma van de Europese Unie wil de verscheidenheid van cultuur en taal van het cinematografische en audiovisuele erfgoed behouden, de verspreiding van Europese audiovisuele werken binnen en buiten de EU bevorderen en (vooral) het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele industrie versterken.

Het programma steunt:

  1. De upstream fasen die voorafgaan aan een audiovisuele productie, met de ontwikkeling van Europese werken (fictie, animatie, docu en videogames) en de verwerving en verbetering van vaardigheden door opleidingen.
  2. De downstream fasen na de productie: distributie, bioscoopexploitatie en promotie van de Europese audiovisuele werken.
  3. De fase van de digitalisering.

Contact

Wil je meer info over het Europese MEDIA-programma in Vlaanderen? Richt je dan tot de Creative Europe Desk van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Over Creative Europe

Creative Europe is het zevenjarige subsidieprogramma (2014-2020) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren.

Creative Europe bestaat uit drie programmaonderdelen:

  • een subprogramma Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren;
  • een subprogramma Media voor de audiovisuele sector;
  • een cross-sectoraal luik.