Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgeving filmkeuring

Samenwerkingsakkoord

Op 15 februari 2019 sloten de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC) een samenwerkingsakkoord over de classificatie van films die in Belgische bioscoopzalen vertoond worden. Het samenwerkingsakkoord bepaalt dat de Kijkwijzermethodologie zal worden toegepast voor de classificatie van elke film die voor het eerst in een Belgische bioscoop vertoond wordt.

Met het samenwerkingsakkoord wordt een co-regulerend systeem opgezet. De gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bepalen de classificatiemethodologie en de verdere regelgeving voor de toepassing ervan. De aanbieders (distributeurs en eventueel ook producenten) classificeren de films en kregen daarvoor een opleiding. De bioscoopexploitanten zijn verantwoordelijk voor het correct informeren van de bezoekers.  Reglement voor de classificatie van films

Kijkwijzer

Sinds 8 januari 2020 geldt er een nieuw classificatiesysteem voor films die in Belgische bioscopen worden vertoond. De Vlaamse, Franse en Duitstalige gemeenschap evenals de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn daarbij overeengekomen om het bestaande Nederlandse classificatiesysteem Kijkwijzer te gebruiken. Voor de Frans- en Duitstaligen in België is systeem gekend onder de naam Cinecheck.

Het nieuwe classificatiesysteem omvat zes inhoudspictogrammen (geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik) en zeven leeftijdscategorieën (alle leeftijden, vanaf 6 jaar, vanaf 9 jaar, vanaf 12 jaar, vanaf 14 jaar, vanaf 16 jaar en vanaf 18 jaar).

Kijkwijzerpictogrammen

Hoe werkt Kijkwijzer?

Aanbevelingssysteem

Kijkwijzer vormt voor ouders, begeleiders en kinderen een leidraad bij het kiezen van een bioscoopfilm, zodat ze niet voor onaangename verassingen komen te staan. Het is niet langer een controlesysteem dat toegang van minderjarigen tot bioscopen weigert maar een aanbeveling die op ieders verantwoordelijkheidszin rekent: die van de filmsector, van de ouders of begeleiders en van de jongeren zelf.

De classificatie resulteert bovendien in een richtinggevende leeftijdsgrens en biedt de ouders, begeleiders en jongeren informatie over mogelijk ongeschikte inhoud. 

 Bekijk de geclassificeerde films op Kijkwijzer

 
Automatische classificatie

Met het Kijkwijzersysteem worden producties geclassificeerd op basis van een online vragenlijst over de inhoud van de film, het zogenaamde coderingsformulier, dat de filmdistributeur moet invullen. Dat is opgebouwd rond het type productie en zes media-inhouden die mogelijk ongeschikt zijn voor de ontwikkeling van minderjarigen: geweld, angst, seks en seksualiteit, discriminatie, drugs en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

Afhankelijk van de antwoorden wijst het Kijkwijzersysteem de film automatisch een leeftijdscategorie en mogelijks een of meer inhoudscategorieën toe (maximaal drie). Distributeurs en exploitanten zijn vervolgens verplicht om de pictogrammen te vermelden op het informatie- en promotiemateriaal.

 
Secretariaat filmkeuring

De coördinatie van het systeem in België, de opvolging van de classificaties en de contacten met het Nederlandse NICAM verlopen via een secretariaat voor de classificatie van films. Dat is ondergebracht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Als een burger het niet eens is met de uiteindelijke classificatie, kan die daar een klacht over indienen via de Kijkwijzer-website.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de nieuwe regeling, neem dan via e-mail contact op met het secretariaat van de filmkeuring: info@kijkwijzer.be.