Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Regelgeving

Kunstendecreet

Het Kunstendecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit vormen samen het belangrijkste beleidskader voor de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap.

Het bevat de procedures voor de indiening, beoordeling, toekenning en toezicht van diverse subsidies.

Nieuw Kunstendecreet in de maak

De minister van Cultuur startte in september 2020 de wijzigingen aan het Kunstendecreet op, om tegen zomer 2021 te landen met de nieuwe wetgeving.

Hoe zal het nieuwe decreet eruit zien?

Uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit bij het gewijzigde Kunstendecreet 2018 werd op 9 november 2018 goedgekeurd.

In het uitvoeringsbesluit worden principes uit het decreet nader bepaald of gedetailleerd:

  • Indiendata voor projectsubsidies en beurzen
  • Bepalingen over wat een aanvraagdossier moet inhouden
  • Bepalingen over wat een verantwoordingsdossier moet inhouden
  • Uitbetalingsprocedure
  • de bepaling van het % eigen inkomsten

Complementair beleid

De Vlaamse Gemeenschap, de steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voeren elk een kunstenbeleid. Afstemming en overleg is nodig om de inspanningen van de diverse overheden op elkaar af te stemmen.

De Vlaamse Regering betrekt de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij de uitvoering van het Kunstendecreet o.a. door een schriftelijke bijdrage te vragen van de Vlaamse steden en gemeenten en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij de opmaak van de strategische visienota.

De Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen op hun initiatief ook gehoord worden na de beoordelingsprocedure van kunstenorganisaties die een werkingssubsidie aanvragen en die op hun grondgebied gevestigd zijn. Zij worden ook betrokken bij het sluiten van de beheersovereenkomsten met de kunstinstellingen die op hun grondgebied gevestigd zijn.