Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategische visienota Kunsten

In de strategische visienota Kunsten legt de minister van Cultuur aan het begin van de legislatuur zijn visie op het beleidskader voor de kunsten vast. De visienota bevat dus de gewenste (toekomstige) toestand van het kunstenlandschap. De visienota baseert zich hiervoor op de landschapstekening van het Kunstenpunt, die de actuele situatie weergeeft.

De strategische visienota bevat: 

  • een omgevingsanalyse die verdergaat dan het kunstenveld;
  • een omschrijving van de uitdagingen die om beleidsaandacht vragen;
  • de beleidsprioriteiten voor de legislatuur;
  • eventuele voorstellen voor een impulsbeleid; 
  • aandachtspunten bij de uitvoering van het Kunstendecreet; 
  • eventuele voorstellen voor de nadere bepaling van beoordelingscriteria; 
  • een verhouding tot de andere overheden op het vlak van het kunstenbeleid. 

De minister van Cultuur heeft, zoals voorzien in het Kunstendecreet, zijn strategische visienota Kunsten op 1 april 2020 gepubliceerd. De visienota Kunsten is een verdere verfijning van het regeerakkoord en de beleidsnota Cultuur van de minister. Ze legt de krijtlijnen voor zijn beleid voor de kunsten tot en met 2024 vast.

De Visienota Kunsten werd op 16 april 2020 besproken in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.