Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Beleidsevaluatie

Evaluatie visitatieproces beleidsperiode 2016-2020

De beleidsperiodes in het sociaal-cultureel volwassenenwerk vormen een cyclus. In een cirkel volgen beleidsplanning, beoordeling, subsidiëring, evaluatie (visitatie) en bijsturing van de werking elkaar op.

Aan de hand van een bezoek evalueerden twaalf visitatiecommissies in 2018, het derde jaar van de beleidsperiode 2016-2020, de werking van 111 gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking in Vlaanderen of Brussel.

Uit haar evaluatie van dit visitatieproces concludeerde de Adviescommissie Sociaal-cultureel Volwassenenwerk dat ze de doelstellingen van de visitatieronde behaalde. Het ‘lerend aspect’ stond centraal. De 363 bindende aanbevelingen en 818 vrijblijvende verbetersuggesties bezorgden de organisaties nieuwe inzichten over de uitbouw van hun werking. Dit is hopelijk een eerste stap in de richting van een dynamische en toekomstgerichte werking binnen het sociaal-culturele volwassenenwerk.

Bovendien slaagden de visitatiecommissies erin om een onderscheid te maken tussen kwalitatief sterke organisaties en instellingen die niet aan die standaard voldoen. Vooral fundamentele gebreken op het vlak van sociaal-culturele functies en sociaal-culturele participatie waren doorslaggevend.

Zelfs na deze succesvolle visitatierondes, formuleerde de adviescommissie een aantal aanbevelingen rond verbeterpunten waar we mee aan de slag gaan.

Lees hier het vijfdelige uitgebreide evaluatierapport van de adviescommissie.