Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Regelgeving

Sinds 1 januari 2018 geldt het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, dat het veld de mogelijkheid biedt om soepeler in te spelen op de uitdagingen van onze hedendaagse samenleving.

Dit zijn de zeven krachtlijnen van dit decreet:

  • De erkenning van het sociaal volwassenenwerk als belangrijke civiele actor;
  • De ondersteuning van sociaal-culturele volwassenenorganisaties die met hun vrijetijdsaanbod mensen en groepen aanspreken uit één of meerdere bestaansdimensies en levenssferen;
  • Sterker inzetten op sociaal-culturele participatie;
  • Een open benadering die vernieuwing, innovatie en kwaliteit stimuleert: 

        - door een functiegerichte benadering;
        - door een vlotte in- en uitstroom van organisaties;
        - door een dynamisch financieel kader;
        - door de verspreiding van projectsubsidies;
        - door het mogelijk maken van sociaal-cultureel ondernemerschap.

  • Het inbouwen van een sterk kwalitatieve benadering;
  • De klemtoon leggen op de verduidelijking van de rollen die het sociaal-cultureel volwassenenwerk inneemt;
  • Een operatie op drie niveaus:

        - sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
         - sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen een specifieke regio;
         - sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven met een bovenlokaal karakter.