Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidies voor sociaal-culturele projecten

Wat

Elk jaar kent de Vlaamse Regering subsidies toe voor sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling.

De projecten moeten vertrekken vanuit minstens twee sociaal-culturele functies en inzetten op het doel van het decreet.

Daarnaast moet een project:

 • de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren; bedoeling is dat je via maatschappelijke, innoverende praktijken op zoek gaat naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Daartoe kun je experimenteren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema's, enzovoort;
 • óf een expliciete bijdrage leveren aan een actuele maatschappelijke uitdaging die de Vlaamse Regering formuleert. 

Voor wie

Zowel erkende organisaties binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk als niet-erkende sociaal-culturele organisaties en organisaties in andere sectoren komen in aanmerking voor deze projectsubsidies. 

Indienronde 2023

Leesbevordering als prioritaire maatschappelijke uitdaging

Met de projectronde van 2023 wil de Vlaamse Regering prioritair inzetten op projecten rond leesbevordering. Die uitdaging kadert in het Leesoffensief, een samenwerkingsverband tussen het Departement Onderwijs en Vorming, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om de dalende cijfers voor leesvaardigheid terug te dringen.

Door leesbevordering als maatschappelijke uitdaging vast te leggen voor deze projectsubsidies, wil de Vlaamse Regering ook het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren om met deze uitdaging aan de slag te gaan. Projecten kunnen inzetten op lees- of taalbevordering, leesplezier of samen lezen.

Naast die prioritaire maatschappelijke uitdaging kunnen organisaties nog steeds een dossier indienen voor projecten die focussen op de laboratoriumrol (maatschappelijke innovatie) of op een combinatie van leesvaardigheid en de laboratoriumrol. 

Indiendata

Er is maar één indiendatum per jaar: uiterlijk 15 juli

Hoe aanvragen

Dien je aanvraag in via KIOSK. De aanvraagprocedure wordt uiterlijk op 15 april opengesteld. De begroting maak je op aan de hand van dit sjabloon

Beoordeling van de aanvraag

Het departement toetst elk project aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden en beoordeelt het daarna volgens bepaalde beoordelingscriteria.

 

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

In eerste instantie screenen we de subsidieaanvragen op hun ontvankelijkheid, volgens artikel 47 van het decreet:

 1. je leverde het projectdossier tijdig in;
 2. als aanvrager beschik je over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter;
 3. je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 4. je gaat ermee akkoord om ons op verzoek alle nuttige en noodzakelijke gegevens over de werking te bezorgen, in de gevraagde vorm;
 5. je stelde het projectdossier op in het Nederlands.

 

Beoordelingscriteria

Ten tweede beoordelen we de projectaanvragen op basis van de beoordelingscriteria uit artikel 47 van het decreet:

 1. Draagt het project bij aan het doel van het decreet?
 2. Verduidelijk je de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies? Werk je die voldoende uit in relatie tot het project?
 3. Wat is de relatie van het project tot de actuele maatschappelijke context?
 4. Wat is de bijdrage van het project
  • aan de realisatie van een laboratoriumrol?
  • aan de door de Vlaamse Regering bepaalde maatschappelijke uitdagingen?
 5. Heeft je project een bovenlokaal karakter?
 6. Speelt je project zich grotendeels af binnen de vrije tijd?
 7. Wat is de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van het projectdossier?

Meer info hierover vind je in de leidraad 'subsidies voor sociaal-culturele projecten'

Na toekenning

Uiterlijk drie maanden na afloop van het project dien je via KIOSK een inhoudelijk en financieel verslag aan de hand van dit sjabloon.

Op basis van dat verslag doen we toezicht op de aanwending van de projectsubsidies en beslissen we om het saldo van 20% al dan niet uit te betalen. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier