Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

4,3 miljoen euro voor circusorganisaties

De minister van Cultuur kent de komende 5 jaar jaarlijks 4,3 miljoen euro structurele werkingssubsidies toe aan 15 circusorganisaties en 1 circuscentrum. Het gaat om een beslissing in het kader van het Circusdecreet van 2019, dat een stevige basis legt voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de Vlaamse circussector.

Ell Circo D'ell Fuego - Patrick Lemineur

Meerjarige subsidie voor 16 organisaties

Dit jaar konden circusorganisaties voor het eerst een structurele werkingssubsidie aanvragen op basis van een beleidsplan voor de periode 2021-2025. 16 organisaties dienden zo'n plan in en kregen allemaal een positieve beoordeling, voor een totaal van 4,3 miljoen.

Vanaf 2021 krijgen 4 circuswerkplaatsen, 8 circusateliers en 3 circusgezelschappen zo voor het eerst een structurele subsidie voor 5 jaar. Daarnaast behoudt Circuscentrum zijn werkingssubsidie, maar het krijgt wel een nieuwe rol toebedeeld als steunpunt voor de Vlaamse circussector. 

Overzicht werkingssubsidies 2021-2025 

Foto: Ell Circo D'ell Fuego - Patrick Lemineur

Hoogste budget ooit voor ondersteuning circussector

Eerder dit jaar kende de minister van Cultuur ook al bijna 1,4 miljoen euro projectsubsidies toe aan 6 projecten creatie & spreiding en 5 circusfestivals. Daarmee stijgt het circusbudget voor 2021 met meer dan 3 miljoen euro ten opzichte van 2020.

Met deze stevige impuls moet de circussector de komende vijf jaar evolueren naar een sterke professionele sector, die ook inzet op de ontwikkeling van jong talent. 

Bovenop deze middelen trekt de minister binnen zijn internationaal cultuurbeleid 250.000 euro uit voor een driejarige focus op Frankrijk (2021-2023): een project dat het Vlaamse circus in Frankrijk op de kaart moet zetten en waarvoor het departement, het kabinet en het Circuscentrum zullen samenwerken. 

Andere subsidielijnen in het Circusdecreet

Naast de structurele en de projectsubsidies voorziet het Circusdecreet nog een aantal kleinere subsidielijnen, zoals de internationale reiskosten en de ontwikkelingsgerichte beurzen voor individuele circuskunstenaars. Daarvoor zijn er drie subsidierondes per jaar, met indiendata op 15 oktober 2020, 15 februari en 15 juni.