Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Bijkomende steun aan jeugdorganisaties

De Vlaamse Regering keurde op 24 september 2021 een regeling goed voor bijkomende steun aan jeugdorganisaties die door de beperkende coronamaatregelen van het voorjaar financieel onder druk staan.

Heel wat jeugdorganisaties moesten in het voorjaar van 2021, naar aanleiding van de 3de coronagolf, hun werkzaamheden tijdens de schoolvakanties of hun activiteiten in samenwerking met scholen opnieuw aanpassen of stopzetten. Daardoor staan de jeugdorganisaties op organisatorisch, logistiek, emotioneel en financieel vlak onder grote druk. De Vlaamse Regering wil deze organisaties op korte termijn uit de nood helpen en op lange termijn perspectief bieden. 

Jeugdvereniging op kamp

Waarvoor dient de steun

Doel van deze beleidsmaatregel is een deel van het onevenwicht tussen kosten en opbrengsten bij jeugdorganisaties te compenseren, een onevenwicht dat veroorzaakt is door het verbod of beperkingen op publieke activiteiten wegens de coronamaatregelen. Deze steun kan hen helpen om in 2021 een resultaat te boeken dat nul is, of een nettoverlies dat kleiner is dan begroot.

Wie kan de steun aanvragen

De steun is bedoeld voor verenigingen die in 2021 een werkingssubsidie ontvangen als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, als vereniging informatie en participatie of als cultuureducatieve vereniging, op basis van artikels 9, 10 of 11 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Zij kunnen vanaf 4 oktober tot uiterlijk 31 oktober 2021 een aanvraag indienen via KIOSK.