Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Gildebeker met Sint-Sebastiaan in Topstukkenlijst

De gildebeker van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde werd onlangs opgenomen in de Topstukkenlijst. Je kunt de beker bezichtigen in het stadsmuseum ‘De Hofstadt’ in Diest.

zilveren gildebeker Sint-Sebastiaan

Gildezilver ontglipt aan de Fransen

De Tiense zilversmid Gaspard Lanoye (1678–1750) maakte in 1714 een gildebeker met op het deksel de met pijlen doorboorde Sint-Sebastiaan. Zijn opdrachtgever was de Sint-Sebastiaansgilde van Diest.

Het is uitzonderlijk dat de beker bewaard bleef, want het meeste gildezilver werd in de Franse tijd verplicht ingeleverd. Bovendien is het is een van de weinige werken van Gaspard Lanoy die bewaard zijn gebleven.
 

Bier uit een Topstuk

De Sint-Sebastiaansgilde ontstond in 1388 uit een kleine schuttersgilde die instond voor de verdediging van de Beverenpoort (Hasseltsepoort) te Diest.

Sinds 1714 gebruikt deze eeuwenoude handboogschuttersgilde de gildebeker tijdens de jaarlijkse “preuve”, het toetredingsritueel voor nieuwe gildebroeders en -zusters. De kandidaten moeten bier uit de gildebeker drinken terwijl ze op één been staan en zich in evenwicht houden aan een antieke lantaarnpaal.

Maar mag dat wel, bier drinken uit een Topstuk? Dat mag, op voorwaarde dat een aantal voorzorgsmaatregelen opgelegd door de Topstukkenraad gerespecteerd worden.

Over de Topstukkenlijst

Het Topstukkendecreet zorgt voor de bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven. Het gaat om objecten met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis.

Op basis van het decreet wordt een Topstukkenlijst van zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen opgesteld. Voor die beschermde voorwerpen gelden speciale beschermingsmaatregelen en uitvoerbeperkingen. Dit erfgoed behouden is van groot belang. Daarom kun je hiervoor restauratiesubsidies aanvragen.