Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Gratis e-boek ‘Over leven op school’

De onderzoekers van het Jeugdonderzoeksplatform JOP stellen hun nieuwe themaboek voor: ‘Over leven op school. De rol van school in het leven van jongeren’. Het is uitgegeven door Acco en voor iedereen gratis beschikbaar als e-boek.

Cover: Over leven op school

De schoolomgeving is belangrijk voor jongeren en de invloed ervan reikt verder dan we doorgaans denken. Scholen worden wel eens omschreven als ‘samenlevingen in het klein’ waar een bonte verzameling van mensen bij elkaar komt. Dat biedt een enorm potentieel voor (burgerschaps)vorming maar genereert ook aanzienlijke uitdagingen. Dat is het uitgangspunt van dit boek.

'Over leven op school' brengt tien bijdragen van de JOP-onderzoekers met een belangrijke inbreng van andere onderzoekers en praktijkactoren over thema’s zoals polarisatie, slachtofferschap, meervoudige identiteiten en inclusie. Het boek gaat niet over onderwijs op zich of over de schoolse prestaties van jongeren, maar wel over andere zaken die deel uitmaken van de ‘staat van de jeugd’.

Voor hun eigen hoofdstukken kijken de JOP-onderzoekers onder meer terug naar de cijfers uit 2018 over 'de staat van de jeugd', het grootschalig onderzoek dat het JOP als beleidsrelevant wetenschappelijk steunpunt jeugd uitvoert. De bijdragen van de andere experten komen voort uit hun eigen (soms recenter) thematisch onderzoek, en tekenen zo een gelaagde schets van het leven op en rond de school.

Het JOP kiest er bewust voor om naast de cijferboeken ook verdiepende, thematische boeken uit te brengen die een maatschappelijk thema vanuit een brede bril bekijken. Dat is steeds in samenwerking met  onderzoekers, experten en praktijkactoren van buiten het JOP. In het verleden verschenen al themaboeken rond gender (2014) en diversiteit (2015). 

Blijf je graag op de hoogte?

Het boek wordt nu gelanceerd – en kan dus tijdens deze zomer al meteen als leesvoer dienen – maar in het najaar staan er nog bijkomende communicatieacties op de planning. Blijf je hiervan graag op de hoogte? Geef dan hier je gegevens door.