Overslaan en naar de inhoud gaan

Staat van de jeugd

Wat

De 'staat van de jeugd' is een wetenschappelijk rapport over de leefwereld van de Vlaamse jeugd. Het is een van de instrumenten voor het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid. Dat is zo bepaald in het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

De 'staat van de jeugd' is gebaseerd op een grootschalige bevraging van jongeren, waarin ook ontwikkelingen op lange termijn worden gesignaleerd. Het wordt telkens afgenomen door het Jeugdonderzoeksplatform

De 'staat van de jeugd' moet elke vijf jaar verschijnen. In 2018 werd de bevraging voor de vierde keer georganiseerd, bij kinderen tussen 10 en 13, en jongeren tussen 14 en 25 jaar. In 2023 liep de bevraging opnieuw. De resultaten worden in 2024 verwacht. 

Lees meer over het JOP en de publicaties die gemaakt werden op basis van voorgaande bevragingen

Andere initiatieven en instrumenten

Daarnaast hebben we verschillende andere initiatieven en instrumenten ter beschikking om de leefwereld, levensomstandigheden en activiteiten van de jeugd te onderzoeken.

  • Databank Jeugdonderzoeksplatform (JOP)

Op de website van het JOP vind je een databank van wetenschappelijke publicaties over Vlaamse jongeren, en een interactieve JOP-monitor, waarin je resultaten kan opvragen.

  • Lokale vrijetijdsmonitor

Steden en gemeenten kunnen in de lokale vrijetijdsmonitor vrijblijvend cijfers aanleveren over (onder andere) hun jeugdwerklandschap. De eerste resultaten gaan over het werkjaar 2017. De lokale vrijetijdsmonitor plant een tweede bevragingsronde in 2022 over het werkjaar 2021.

  • Youth Wiki en EKCYP

Youth Wiki is de online encyclopedie van Europa over nationaal jeugdbeleid. EKCYP is het Europese kenniscentrum voor jeugdbeleid.

  • Onderzoeksagenda

In de onderzoeksagenda van het Departement Cultuur, Jeugd en Media plannen we elk jaar onderzoek in. De voorbije jaren lag de focus vooral op diepgaand kwalitatief onderzoek naar de vrijetijdsbeleving van jongeren, maar ook andere thema's komen aan bod.

  • Netwerkgroep jeugdonderzoek

Tot slot stemmen we ook informeel af met andere jeugdonderzoekers, collega’s van andere beleidsdomeinen en een aantal actoren in het veld binnen de Netwerkgroep Jeugdonderzoek.