Overslaan en naar de inhoud gaan

Staat van de jeugd

Wat

De 'staat van de jeugd' is een wetenschappelijk rapport over de leefwereld van de Vlaamse jeugd. Het is een van de instrumenten voor het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid. Dat is zo bepaald in het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

De 'staat van de jeugd' is gebaseerd op een grootschalige bevraging van jongeren via de post, waarin ook ontwikkelingen op lange termijn worden gesignaleerd, en wordt telkens afgenomen door het Jeugdonderzoeksplatform. Het Jeugdonderzoeksplatform (of kortweg het JOP)  is een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (Leuvens Instituut voor Criminologie - KU Leuven), de Vakgroep Sociale Agogiek en Sociale Pedagogiek (UGent) en de Onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel) .  

De 'staat van de jeugd' - ook wel de JOP-monitor genoemd - moet elke vijf jaar verschijnen. In 2018 werd de bevraging voor de vierde keer georganiseerd, bij kinderen tussen 10 en 13, en jongeren tussen 14 en 25 jaar.

Ook voor de periode 2021-2025 werd het JOP erkend als wetenschappelijk steunpunt jeugd. De onderzoekers staan dus in voor een nieuwe grootschalige bevraging in 2023, waarvan we de resultaten in 2024 zullen bekendmaken. 

In 2021 brachten de onderzoekers samen met een heel aantal andere experts een themaboek uit over het leven op school. Je kunt het gratis downloaden als pdf.  

JOP-publicaties

Andere initiatieven en instrumenten

Daarnaast hebben we verschillende andere initiatieven en instrumenten ter beschikking om de leefwereld, levensomstandigheden en activiteiten van de jeugd te onderzoeken.

  • Databank Jeugdonderzoeksplatform (JOP)

Op de website van het JOP vind je een databank van wetenschappelijke publicaties over Vlaamse jongeren, en een interactieve JOP-monitor, waarin je resultaten kan opvragen.

  • Lokale vrijetijdsmonitor

Steden en gemeenten kunnen in de lokale vrijetijdsmonitor vrijblijvend cijfers aanleveren over (onder andere) hun jeugdwerklandschap. De eerste resultaten gaan over het werkjaar 2017. De lokale vrijetijdsmonitor plant een tweede bevragingsronde in 2022 over het werkjaar 2021.

  • Youth Wiki en EKCYP

Youth Wiki is de online encyclopedie van Europa over nationaal jeugdbeleid. EKCYP is het Europese kenniscentrum voor jeugdbeleid.

  • Onderzoeksagenda

In de onderzoeksagenda van het Departement Cultuur, Jeugd en Media plannen we elk jaar onderzoek in. De voorbije jaren lag de focus vooral op diepgaand kwalitatief onderzoek naar de vrijetijdsbeleving van jongeren, maar ook andere thema's komen aan bod.

  • Netwerkgroep jeugdonderzoek

Tot slot stemmen we ook informeel af met andere jeugdonderzoekers, collega’s van andere beleidsdomeinen en een aantal actoren in het veld binnen de Netwerkgroep Jeugdonderzoek.