Overslaan en naar de inhoud gaan

Veerkracht bij kinderen en jongeren

Weerbaarheid en veerkracht bij kinderen en jongeren: conceptanalyse en ontwikkeling van een meetinstrument

UITVOERDER: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, de Vrije Universiteit Brussel en Awel vzw | 2023

KORT: Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan bevat 5 prioriteiten waar door het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) indicatoren voor monitoring en evaluatie aan gekoppeld worden. Hoewel voor de prioriteit ‘welbevinden en de positieve identiteitsontwikkeling’ meerdere studies in Vlaanderen het welzijn van kinderen en jongeren in kaart brengen, blijkt dat systematisch onderzoek naar weerbaarheid, veerkracht of omgaan met stress ontbreekt. Daarom schreven we in 2021 een onderzoeksopdracht uit om een meetinstrument te ontwikkelen waarmee we de concepten van weerbaarheid, veerkracht of omgaan met stress kunnen meten. De onderzoekers analyseerden eerst de bestaande literatuur en ontwikkelden een conceptueel model voor veerkracht. Een belangrijke conclusie uit deze fase is de nood om veerkracht te definiëren als een dynamisch proces met vijf kerncomponenten. Met die conclusies en de definiëring van het veerkrachtproces startte de tweede fase van het onderzoek. Daarbij analyseerden de onderzoekers bestaande meetinstrumenten en kwamen ze tot een nieuw meetinstrument. Dat instrument waarborgt de meerlagigheid van het concept veerkracht, bundelt verschillende items uit andere vragenlijsten en vult nieuwe items aan. De vragenlijst werd al een eerste keer getest bij 80 jongeren.  

THEMA’S: Het overzichtsrapport behandelt thema’s als mentale gezondheid, weerbaarheid, veerkracht, copingmechanismes, stress, pesten, vrije tijd, geluk, relaties, socio-economische context, hulpverlening, participatie, datamonitoring, surveys, meetinstrumenten, kwantitatieve onderzoeksmethodieken. 

METHODE: Het addendum bij het onderzoeksrapport geeft een gedetailleerde weergave van de verschillende stappen tijdens het onderzoek om tot de inhoudelijke concepten en het ontwikkelde meetinstrument te komen. Het addendum bespreekt ook de grenzen en uitdagingen van het onderzoek. 

RESULTAAT: