Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijetijdsbeleving van jongeren

Veerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

UITVOERDER: Expertisecentrum Inclusive Society, UCLL | 2024

KORT: Naar aanleiding van de projectoproep voor veerkrachtprojecten bij jongeren kreeg het Expertisecentrum Inclusive Society, UCLL de opdracht om de geselecteerde projecten te begeleiden en de bevindingen uit dit traject te capteren in een onderzoeksrapport.

THEMA'S: Veerkracht, kwetsbare jongeren, veerkrachtprojecten

METHODE en RESULTATENVeerkracht versterken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Welbevinden en gender in de vrije tijd

UITVOERDER: KULeuven, in samenwerking met de vzw Expeditions | 2019

KORT: Het departement wil te weten komen wat de oorzaken zijn van het lagere niveau van welbevinden bij LGTBQ+ jongeren. LGTBQ+ is een Engelse afkorting die staat voor Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual, Queer and more.

THEMA'S: Er wordt onderzocht welke beelden, houdingen en ervaringen over gender en seksualiteit er bestaan in jeugdwerkorganisaties (jeugdverenigingen, jeugdhuizen, jeugdkampen enzovoort) en hoe ze het welbevinden van LGTBQ+ jongeren beïnvloeden.

METHODE en RESULTATEN: eindrapport onderzoek 'Welbevinden en gender in de vrije tijd'

STUDIEDAG:

Vrije tijd van jongeren in migratie

UITVOERDER: Universiteit Gent | 2018-2019

KORT: Het onderzoek brengt in beeld hoe jongeren uit onthaalklassen (OKAN-onderwijs) vrije tijd, vrijetijdsbesteding en drempels voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding beleven.

THEMA'S: Prioriteiten en verwachtingen vrijetijd, invulling vrije tijd, deelname georganiseerd aanbod, Toeleiders, tevredenheid over vrijetijdsbesteding en participatiedrempels

METHODE en RESULTATEN: eindrapport onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in migratie'

vragenlijst

Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen

UITVOERDER: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 2015-2016

KORT: Een bevraging van 450 jongeren in een voorziening bracht in kaart in welke mate deze tieners een passend vrijetijdsaanbod vinden, en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt.

THEMA’S: Uit de bevraging blijkt dat financiële en praktische bezwaren de jongeren beletten om deel te nemen aan het reguliere jeugdwerk. Daarnaast is er voor hen een beperkt en klassiek genderbevestigend aanbod, met te weinig sport en te weinig culturele activiteiten. Bovendien melden ze dat ze te weinig inspraak hebben in hun vrijetijdsinvulling.

METHODE en RESULTATEN: eindrapport onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen'

Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap

UITVOERDER: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 2014-2015

KORT: Kinderen en jongeren met een beperking vinden moeilijk aansluiting bij het bestaande vrijetijds- en jeugdwerkaanbod. De obstakels worden veroorzaakt door een samenspel van factoren. Onderzoekers interviewden naast meer dan 100 kinderen en jongeren met diverse beperkingen ook bijna 150 ouders en 200 vrijetijdsbegeleiders en jeugdwerkers, om zo een passend vrijetijdsaanbod te creëren en te kijken naar de rol van het bestaande jeugdwerkaanbod daarin.

THEMA’S: Kinderen met een beperking ondervinden verschillende obstakels die hun contact met leeftijdsgenoten zonder handicap terugdringt en hen verhindert om een sociaal netwerk op te bouwen. Zo hebben ze doorgaans minder vrije tijd doordat er extra tijd naar zorg en schoolvervoer gaat.

METHODE en RESULTATEN: eindrapport onderzoek 'Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap'