Overslaan en naar de inhoud gaan

Netwerkgroep jeugdonderzoek

Wat

Binnen de netwerkgroep jeugdonderzoek stemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media informeel af met jeugdonderzoekers, collega’s van andere beleidsdomeinen en een aantal actoren in het veld. Zo wordt kennis uitgewisseld over lopend en afgerond onderzoek, maar ook over bijvoorbeeld interessante methodologieën voor onderzoek met kinderen en jongeren, over hoe onderzoek te valoriseren en te verspreiden,… 

Op 25 november 2022 werden de leden van de netwerkgroep jeugdonderzoek uitgenodigd voor een inspiratiedag rond valorisatie van jeugdonderzoek in een kinderrechtenperspectief, georganiseerd door het departement in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Na de bijeenkomst werkten we samen met deze organisaties aan een inspiratiegids rond valorisatie van jeugdonderzoek.

Meer info

De netwerkgroep organiseert een tweetal bijeenkomsten per jaar, waar iedereen welkom is die interesse heeft in jeugdonderzoek. Het departement verstuurt ook informatie via e-mail (interessante publicaties, evenementen,….) 

Wil je ook de mails met informatie en uitnodigingen voor de bijeenkomsten ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Eva Van Passel.