Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeugdonderzoeksplatform JOP

Het Jeugdonderzoeksplatform (of kortweg het JOP) is een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (Leuvens Instituut voor Criminologie - KU Leuven), de Vakgroep Sociale Agogiek en Sociale Pedagogiek (UGent) en de Onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel).   

De huidige beheersovereenkomst die het JOP erkent als wetenschappelijk steunpunt voor het beleidsveld jeugd loopt van 2021 tot en met 2025. De Vlaamse overheid investeert jaarlijks 289.520 euro in het JOP. 

Opdracht

De belangrijkste opdracht van het JOP is de opmaak van de staat van de jeugd, de grootschalige vijfjaarlijkse bevraging naar de leefwereld van de Vlaamse jeugd. 

Daarnaast staat het steunpunt ook in voor het verzamelen en ontsluiten van het jeugdonderzoek in Vlaanderen via de databank jeugdonderzoek, het valoriseren en bekend maken van het onderzoek naar beleid en sector, en wetenschappelijke en methodologische ondersteuning van het beleidsveld jeugd. Het neemt ook een rol op in Vlaamse en internationale netwerken rond jeugdonderzoek.