Overslaan en naar de inhoud gaan

Impact van de coronamaatregelen

Impact van de coronamaatregelen op kinderen, jongeren en jongvolwassenen: een overzichtsstudie

UITVOERDER: Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) samen met het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) | 2022

KORT: De impact van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus op kinderen en jongeren was de voorbije jaren vaak onderwerp van het publieke debat. Onderzoekers, beleidsmakers en sectororganisaties lanceerden heel wat studies om de impact op kinderen en jongeren in kaart te brengen. Midden 2022 blikten we terug op de onderzoeken die de voorbije twee jaar over deze coronapandemie werden gevoerd. De kernvragen hierbij waren: wat weten we uit onderzoek en bevragingen over de impact van de coronamaatregelen op (jonge) kinderen, jongeren en jongvolwassenen? Welke gelijkenissen en verschillen zijn er in de onderzoeksresultaten? Maar ook: wat weten we niet? Welke hiaten bestaan er? Om deze vragen te beantwoorden, pasten de onderzoekers een systematische literatuurstudie toe en lanceerden ze een oproep. Mogelijke hiaten in de kennis werden opgevangen door een cocreatief kennisinitiatief over corona, (jonge) kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

THEMA’S: Het overzichtsrapport behandelt de thema’s gezondheid, specifieke doelgroepen, onderwijs en werk, wonen en buurtbeleving, sociale media, vrije tijd en geweld en conflict. De resultaten die uit die onderzoeken voortkomen, kunnen zelden veralgemeend worden voor de hele pandemie. Ze moeten geïnterpreteerd worden vanuit de specifieke context waarbinnen de onderzoeksresultaten verzameld werden.  

METHODE en RESULTATEN:

 • Het volledige onderzoeksrapport
 • Het onderzoeksrapport per thema:
  • Gezondheid: Het sluiten van scholen, de lockdowns en andere coronamaatregelen hadden een negatieve impact op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
  • Specifieke doelgroepen: Jonge kinderen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn een heterogene groep. Sommigen bleven minder op de radar dan anderen tijdens de coronapandemie.
  • Onderwijs en werk: De uitdagingen waren groot voor het onderwijs. Er was voornamelijk een negatieve ervaring met thuisonderwijs, met leerlingen en ouders die vrezen voor leerverlies. Werk werd niet voldoende onderzocht.
  • Wonen en buurtbeleving: De coronamaatregelen hadden een diverse impact op wonen en leefomstandigheden en beperkten de buurtbeleving.
  • Sociale media: Gefragmenteerd onderzoek over digitalisering, schermtijd en digitale interacties maakt het moeilijk om algemene conclusies te trekken.
  • Vrije tijd: Vaker buiten, vaker online en nood aan aandacht voor jeugdwerk.
  • Geweld en conflict: Er is een zorgwekkende stijging van geweld en conflict.
  • Overkoepelende inzichten.