Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultureelerfgoeddecreet: werkingssubsidie voor een landelijke dienstverlenende rol

Wat

Een werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet dient als financiële ondersteuning voor organisaties die dienstverlenende activiteiten uitvoeren ter ondersteuning van de functies bij erfgoedbeheerders of cultureel-erfgoedgemeenschappen.

De dienstverlening moet inspelen op een aantoonbare en duidelijk afgebakende nood in het Vlaamse cultureel-erfgoedveld. Het moet gaan om een complexe of grootschalige erfgoednood die de draagkracht van individuele organisaties en actoren overstijgt.

Om deze werkingssubsidie te kunnen aanvragen moet je organisatie ingedeeld zijn bij het Vlaamse of regionale niveau.

Voor wie

Een werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau wordt alleen toegekend aan organisaties die één of meer dienstverlenende taken uitvoeren ter ondersteuning van de functies (basistakentaken) van:

  • actoren of cultureel-erfgoedgemeenschappen in het veld;
  • erfgoedbeheerders in diverse maatschappelijke domeinen die de zorg voor cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben.

De cultureel-erfgoedwerking van deze doelgroepen wordt ondersteund via expertisedeling en begeleiding.

De landelijke dienstverlening kan georganiseerd worden:

  • rond een bepaalde cultureel-erfgoedspecialisatie, zoals digitalisering of promotie van cultureel erfgoed;
  • rond een bepaald cultureel-erfgoedthema, zoals agrarisch en industrieel erfgoed, religieus erfgoed en kunstenerfgoed;
  • voor een bepaalde deelsector, zoals erfgoedbibliotheken.

Zowel collectiebeherende als dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisatie kunnen een werkingssubsidie aanvragen voor het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk niveau.

Collectiebeherende organisaties met dienstverlenende rol

Voor collectiebeherende organisaties is de opname van een landelijke dienstverlenende rol optioneel.

Deze dienstverlenende rol moet in lijn zijn met de aanwezige competenties en expertise in de organisatie, maar overstijgt de normale uitoefening van de functies. Op het moment van de subsidieaanvraag moet de collectiebeherende organisatie over deze expertise beschikken. Bovendien moet een afzonderlijke cel en personeel instaan voor het uitvoeren en coördineren van de dienstverlening naar het brede veld.

Afzonderlijke organisatie met dienstverlenende rol

Een afzonderlijke dienstverlenende organisatie komt in aanmerking voor werkingssubsidies voor het opnemen van een rol indien:

  • het belang en de noden van de cultureel-erfgoedbeheerders of -gemeenschappen waarop de dienstverlening gericht is, verantwoord kan worden;
  • een collectiebeherende organisatie (of een andere cultureel-erfgoedorganisatie) deze rol nog niet invult.    

Werkingssubsidie voor een landelijke dienstverlenende rol

Voorwaarden en indiendata