Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultuureducatie internationaal

De ontwikkelingen in Vlaanderen rond cultuureducatie situeren zich in een ruimer, mondiaal perspectief. Het Vlaamse beleid wil zich hiertoe verhouden en er zelf ook een bijdrage aan leveren.  

ACEnet 

Een beleidsmedewerker van het Departement Cultuur, Jeugd en Media is samen met twee collega’s van het Departement Onderwijs en Vorming lid van ACEnet. Dat netwerk van ambtenaren is in de deelnemende landen bezig met kunst- en cultuureducatie. Het netwerk wil onderlinge expertise en ervaringen uitwisselen over beleid, praktijk, onderzoek en professionele ontwikkeling.

ACEnet sluit aan bij de Europese doelstellingen en agenda, net zoals bij die van UNESCO en OESO. Een belangrijk document waar in dat overleg voortdurend aan wordt gerefereerd is de Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education, die werd geformuleerd in het kader van de tweede wereldconferentie over kunst- en cultuureducatie, die UNESCO in 2010 organiseerde in Zuid-Korea. Ondertussen verandert de wereld aan sneltempo en worden er andere eisen gesteld. Vandaar dat er is gewerkt aan een opvolger van die tekst: het UNESCO Framework for Culture and Arts Education. Dat raamwerk werd op 15 februari 2024 bekrachtigd in Abu Dhabi.  

De ACEnet-leden ontmoeten elkaar twee keer per jaar, al dan niet gekoppeld aan een thematische conferentie in een Europese lidstaat.

Samenwerking met Nederland

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media streeft eveneens naar een intensieve samenwerking met Nederland om van elkaars goede praktijken te leren. Daarom komen beleidsmedewerkers van ons departement en het Departement Onderwijs en Vorming regelmatig samen met de relevante Nederlandse partners. Dat zijn het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunsten, het Nederlandse Ministerie voor Cultuur, Onderwijs en Wetenschap en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Vragen

Heb je een vraag over de internationale samenwerking rond cultuureducatie? Contacteer dan Veerle Keuppens.

Veerle Keuppens
Kennis en Beleid