Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultuur en onderwijs

De Vlaamse overheid investeert in kwalitatieve en professionele cultuureducatie, zowel in de cultuursector als in het onderwijs. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Departement Onderwijs en Vorming werken daarvoor samen.

Belangrijke documenten in dat verband waren de conceptnota’s Groeien in Cultuur (2012) en Doorgroeien in Cultuur (2013). Vertrekkende van die nota’s werd een gezamenlijk strategisch beleidskader ontwikkeld rond cultuureducatie voor kinderen en jongeren en voor volwassenen (18+).

Met de actieplannen Onderwijs en Cultuur: samen voor meer en beter (2016-2017) en Onderwijs en Cultuur: samen voor nog meer en beter II (2018-2019) werden stappen gezet naar zo'n gezamenlijk beleid.

Tot nu toe gebeurde dit onder meer door:

In de volgende jaren zal de focus op de samenwerking met onderwijs versterkt en over een andere boeg gegooid worden, temeer daar het Departement Onderwijs en Vorming recent diepgaand werd gereorganiseerd. Enerzijds zal het van belang zijn om het beleid opnieuw te concretiseren. Anderzijds zal de samenwerking rond cultuureducatie in Vlaanderen - zowel tussen de twee beleidsdomeinen als tussen cultuurorganisaties en scholen - opnieuw efficiënt gestalte moeten krijgen vanuit de eigenheid van de cultuur-, jeugd- en mediasector en het onderwijs. Zowel het Departement Onderwijs en Vorming als het Departement Cultuur, Jeugd en Media werken momenteel aan een visienota over cultuureducatie en de samenwerking tussen beide beleidsdomeinen. Die zal aanleiding geven tot nieuwe doelstellingen en acties.

Vragen

Heb je een vraag over de samenwerking Cultuur-Onderwijs? Contacteer dan Veerle Keuppens.

Veerle Keuppens
Kennis en Beleid