Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultuur en allerjongsten

Cultuur is er voor iedereen. Ook voor heel jonge kinderen. Daarom zetten de beleidsdomeinen Cultuur en Welzijn (Agentschap Opgroeien) samen in op het versterken van cultuurparticipatie en -educatie voor de allerjongsten (0 tot en met 3 jaar).

Baby’s en peuters zijn net als oudere kinderen en volwassenen in staat om plezier te beleven aan kunst en cultuur. Kunst en cultuur verrijken de leefomgeving van jonge kinderen, zorgen voor verbondenheid en kunnen ook een drijvende kracht zijn voor hun ontwikkeling en bijdragen aan hun welbevinden en betrokkenheid.

  • Bekijk deze video over het belang van kunst en cultuur voor baby’s en peuters.
  • Bekijk deze video over de meerwaarde die samenwerking tussen Cultuur en Welzijn biedt.
Cover visietekst: cultuur voor de allerjongsten

Visienota Kunst, Cultuur en de Allerjongsten

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Agentschap Opgroeien en VVSG werkten samen aan een gemeenschappelijke visietekst over Kunst, Cultuur en de allerjongsten.

De visietekst formuleert een gedeelde ambitie: het creëren van gelijke kansen in de toegang tot cultuur. Door de handen in elkaar te slaan, willen het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Opgroeien, VVSG en talrijke partnerorganisaties, kleine en grote kunst- en cultuurprikkels een vanzelfsprekende plaats geven in het dagelijks leven van alle kinderen. En dat vanaf de dag dat ze geboren worden.

Naast het belang van kunst en cultuur voor baby’s en peuters, gaat de tekst dieper in op welke doelstellingen en acties de betrokken actoren op dit terrein hebben en willen ontwikkelen.

Brochure: Versterk je cultuuraanbod voor baby's en peuters

Brochure: Versterk je cultuuraanbod voor baby’s en peuters

 

Heel wat cultuurorganisaties zetten in op kunst en cultuur voor de allerjongsten. Toch blijft het beschikbare culturele aanbod voor de 0 tot en met 3-jarigen binnen het geheel aan cultuur- en kunstactiviteiten voor kinderen (-12 jaar) nog beperkt.

 

Deze brochure bevat tips om een aanbod voor de allerjongsten te ontwikkelen én je cultuurhuis voor families met jonge kinderen toegankelijk te maken. Je vind er ook een overzicht met organisaties die je verder op weg kunnen zetten.

Klankennest

Onderzoek 'Jong geleerd, jong gedaan'

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media werd een studie uitgevoerd naar cultuureducatie en –participatie bij de allerjongsten (0-6 jaar). Download het onderzoeksrapport 'Jong geleerd, jong gedaan'.

© Andy Merregaert

De Spiegel_labotanik

Zichtbaarheid naar kinderopvang en gezinsondersteuning

De website van EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, wijdt een themapagina aan cultuur voor de allerjongsten.

Ontwikkel je een cultureel aanbod voor de allerjongsten en wens je dit kenbaar te maken bij initiatieven uit de kinderopvang en gezinsondersteuning? Laat het ons weten via cultuureducatie@vlaanderen.be of info@expoo.be.

© Senne Van Loock

Studiedag Klein_Kunst

In 2018 werd een studiedag (‘Klein_Kunst’) georganiseerd, voor zowel de kinderopvang en alle organisaties die met gezinnen werken als voor kunstenaars en culturele organisaties.

Vragen

Heb je een vraag over de samenwerking tussen Cultuur en Welzijn (Agentschap Opgroeien)?
Contacteer Ellen Hanssens.

Ellen Hanssens
Kennis en Beleid
02 553 69 45