Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek en publicaties internationaal cultuurbeleid

Op deze pagina vind je een overzicht van de meest recente onderzoeksprojecten rond internationaal cultuurbeleid. Oudere publicaties kun je opzoeken op de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Wil je meer weten over ander cultuuronderzoek? Neem dan ook een kijkje in de rubriek 'Onderzoek en publicaties'.

Veldtekening internationaal cultuurbeleid (2024)

Sinds de goedkeuring van het strategisch kader voor het internationale cultuurbeleid 2021-2025 is er veel gebeurd: disruptieve veranderingen en maatschappelijke trends, zoals digitale transformatie, de coronapandemie, geopolitieke verschuivingen of de klimaattransitie doen anders kijken naar het hoe en waarom van internationaal werken in cultuur. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vroeg daarom aan IDEA Consult om een ‘Veldtekening Internationaal Cultuurbeleid’ op te maken, die een antwoord biedt op twee centrale onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de belangrijkste trends, ontwikkelingen, actoren en noden op het vlak van de internationalisering van de culturele en creatieve sectoren in Vlaanderen?
  2. Hoe verhouden de internationaliseringsnoden van de culturele en creatieve sectoren zich tot het huidige Vlaamse en internationale cultuurbeleid en hoe kan de internationale impact van het huidige Vlaamse cultuurbeleid worden verbeterd?

De resultaten van het onderzoek bestaan uit twee onderdelen:

  1. Het hoofdrapport, waarin deze vragen worden beantwoord.
  2. Een bijlage waarin, naast een oplijsting van geraadpleegde bronnen en gesprekspartners, de sectorale analyses zijn toegevoegd. Deze analyses vormden in de eerste fase van het onderzoek de basis waarop het hoofdrapport verderbouwt. De volgende sectoren worden behandeld: circuskunsten, amateurkunsten, muziek, architectuur, sociaal-cultureel werk, podiumkunsten, beeldende kunst, design, audiovisueel, literatuur en cultureel erfgoed.
Lees het volledige eindrapport
Lees de samenvatting
Lees de bijlage met sectoranalyses 

Op 24 april 2024 stelden we de veldtekening voor tijdens een webinar. Herbekijk het webinar of download de presentatie

Field drawing on International Culture Policy

Download the full report on the field drawing or the summary.

Watch the webinar we held on the 15th of May 2024 or download the presentation

Digitale transformatie van de culturele en creatieve sectoren ter voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap 2024 (2023)

Ter voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024 (januari – juni) wil het Departement Cultuur, Jeugd en Media inhoudelijke voorstellen voorbereiden die het Belgisch voorzitterschap kan overmaken aan de EU en de lidstaten binnen het thema van digitale transformatie van de culturele en creatieve sectoren (CCS). Dit rapport draagt bij aan de kennis van wat er zich op Europees beleidsvlak, in andere landsdelen binnen België en op federaal niveau afspeelt.

Lees het eindrapport 

Aanbevelingen om de culturele sector beter naar EU-programma's toe te leiden (2022)

IDEA Consult ging aan de slag met drie onderzoeksvragen over Europese financiering:

  1. Wat zijn relevante EU-financieringsprogramma’s voor de culturele sector en in hoeverre zijn die toegankelijk?
  2. Wat zijn de drempels die culturele organisaties ondervinden rond Europese subsidieprojecten?
  3. Hoe kan het Vlaamse ondersteuningslandschap een gerichtere rol spelen in het toeleiden van organisaties naar Europese subsidies?

De aanbevelingen en inzichten worden meegenomen in de verdere beleidsontwikkeling.

Lees het onderzoeksrapport