Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek en publicaties Kunsten

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media schrijft regelmatig opdrachten uit voor wetenschappelijk onderzoek. We vragen universiteiten, hogescholen of gespecialiseerde verenigingen om dieper in te gaan op culturele thema's of ontwikkelingen. Op deze pagina vind je een overzicht van de meest recente onderzoeksprojecten.

Onderzoeksopdracht Buitenlandse Designcentra en -steunpunten

Deze studie bestudeert het profiel en de rol van reeds bestaande designexpertisecentra, -organisaties, en -steunpunten in het buitenland. De focus ligt op Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Spanje, Oostenrijk en Ierland, landen die bekend staan om hun kwalitatieve ondersteuning van het designveld. Dit onderzoek is een van de meest complete internationale overzichten van het actuele designbeleid. Aan de hand van best practices geeft het een inzicht in het publieke en private ondersteuningsbeleid binnen enkele Europese landen.

Onderzoek Noden Designsector

Deze studie onderzoekt via een brede enquête de artistieke noden van designers in Vlaanderen. Hoe groot en breed gedragen zijn hun noden op artistiek en cultureel vlak? Hoe zit het met financiering/subsidiering, praktijkontwikkeling en -ondersteuning, informatie, netwerking, coaching, promotie, inspiratie, matchmaking, werkruimte en internationalisering? Dit onderzoek bevat een prioriteringslijst met de grootste noden van ontwerpers en enkele algemene aandachtspunten voor de oprichting van een expertisecentrum design.

Rollen voor een Expertisecentrum Design

Deze studie onderzoekt via een kwalitatieve methode de artistieke noden van stakeholders in de designsector in Vlaanderen. Om een bloeiend Vlaams designecosysteem te faciliteren, zijn niet enkel de ontwerpers van belang. Ook actoren met een omkaderings- of gatekeepingfunctie zijn van belang: galeries, musea, design labels, tijdschriften, designwinkels, residenties, beurzen, promotionele organisaties, conferenties, regionale spelers, awards, freelance journalisten, curatoren, design onderzoekers, etc. Welke ondersteuning hebben deze tussenpersonen nodig? Hoe zou een expertisecentrum design hierop kunnen inspelen? Dit onderzoek biedt een reeks aanbevelingen, geformuleerd op basis van de meest prangende noden van de stakeholders. Bijna unaniem weerklinkt de vraag naar verbinding en vertegenwoordiging in een onmiskenbaar versnipperd Vlaams designveld.

Veldverkenning vormgeving

Het rapport beschrijft, bespreekt en analyseert het volledige vormgevingslandschap in Vlaanderen met de huidige actoren en initiatieven, ook vanuit internationaal perspectief, en schetst op die manier een beeld van het huidige designbeleid en formuleert suggesties voor een performanter designveld.

Evaluatie Gereglementeerde Boekenprijs

Sinds 1 juli 2017 is de GBP van kracht in Vlaanderen. Vier jaar later onderzocht Ipsos de impact ervan.