Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie van een circusfestival

Voor wie

Een subsidie aanvragen op basis van het decreet 2008 is niet meer mogelijk.

Voor de verantwoording van je subsidie is het decreet 2008 wel nog van toepassing.

Verslaggeving

Na de ondertekening van het subsidiebesluit krijg je elk kwartaal voorschotten uitbetaald van 22,50% van het subsidiebedrag, en 10% voor 1 juli van het volgende jaar.

Festivals met een subsidie voor meer dan 1 jaar:
  • dienen jaarlijks op uiterlijk 1 april een financieel en werkingsverslag in van het afgelopen jaar.
  • dienen een jaarplan in voor het komende jaar met daarin het beoogd resultaat van elke concrete actie, de resultaatsindicator(en), de evaluatiewijze van de bereikte resultaten en de begroting die werd goedgekeurd door de algemene vergadering.
Festivals met een subsidie voor 1 jaar:
  • dienen twee maanden na afloop van het festival een financieel en werkingsverslag in bij het agentschap Jeugd, Cultuur en Media.