Overslaan en naar de inhoud gaan

Actoren in het veld

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld. Het steunpunt staat ter beschikking voor de hele cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen, voor iedereen die met roerend en immaterieel erfgoed bezig is:

 • musea
 • archieven
 • erfgoedbibliotheken
 • erfgoedcellen
 • volkscultuur
 • erfgoedverenigingen

Het steunpunt is een dienstverlenende organisatie die zich situeert tussen de overheid en het cultureel-erfgoedveld. Het doel van het steunpunt is om op basis van zijn kerntaken - praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en beeldvorming en communicatie - cultureel-erfgoedactoren, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren.

Het steunpunt verwerkt informatie vanuit verschillende hoeken (het beleid, het buitenland, …) en geeft dit door aan het veld. Het zorgt ervoor dat het veld zich ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Het steunpunt is een belangrijke partner van de Vlaamse overheid. 

Overleg Cultureel Erfgoed

Het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) is de belangenbehartiger van de cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Het OCE neemt, na onderlinge afstemming en met respect voor de eigenheid van de deelsectoren, gezamenlijke standpunten in.

De vzw is de representatieve spreekbuis van de cultureel-erfgoedsector en gaat systematisch en proactief in gesprek met overheden en organisaties die raakvlakken hebben met de cultureel-erfgoedsector. Dit gebeurt met het oog op het bewerkstelligen van een duurzaam en transparant cultureel-erfgoedbeleid. 

Werkplaats immaterieel erfgoed

Werkplaats immaterieel erfgoed (WIE) wil de immaterieel-erfgoedsector in Vlaanderen ondersteunen en versterken. Hiervoor zetten ze concreet in op praktijkbegeleiding, duiding, communicatie-acties en themacampagnes, advies, ontmoetingsmomenten, workshops en vormingen, lerende netwerken, pilootprojecten, methodiekhandleidingen, doorverwijzingen en internationale samenwerkingsverbanden.  

De focus ligt op vier beleidslijnen: 

 • Verbreden en verbeelden van immaterieel erfgoed: de zichtbaarheid, beeldvorming en het bewustzijn van immaterieel erfgoed maatschappelijk verbreden en diverser (laten) invullen. 

   
 • Doorgeven van immaterieel erfgoed: inzetten op het borgen van kleine en grote praktijken en dat versterken bij immaterieel-erfgoedgemeenschappen en in de brede cultureel-erfgoedsector.

   
 • Vernieuwen van immaterieel-erfgoedwerking: pilootprojecten immaterieel-erfgoedwerking stimuleren, kennisontwikkeling aanwakkeren en delen, en internationaal gangmaker zijn.

   
 • Uitbouwen van een duurzame & gedeelde organisatie: een werking realiseren en beheren met engagement voor samenwerken in diversiteit en duurzaam samenleven. 

Meer informatie over Werkplaats immaterieel erfgoed vind je op immaterieelerfgoed.be

meemoo, Vlaams instituut voor het archief

Sinds 11 februari 2020 gaat de werking van PACKED, VIAA en Lukas verder onder de nieuwe naam meemoo. Deze organisatie ondersteunt erfgoed- en kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel bij het produceren, delen en bewaren van digitale culturele content. 

ICOM Belgium Flanders

ICOM Belgium Flanders verbindt als netwerkorganisatie de musea en museummedewerkers in Vlaanderen en Brussel. De vereniging faciliteert kennisdelen over het vakgebied via studiedagen, werkbezoeken en diverse digitale kanalen. Ze is ook de officiële vertegenwoordiger van Vlaamse musea bij ICOM en NEMO.

Reflectie, kruisbestuiving, teamspirit en inspiratie is wat ICOM Belgium Flanders aan het Vlaamse museumveld wil bieden, met een steeds sterker museumlandschap en een verbonden professionalsnetwerk als resultaat. 

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) is de beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten sinds 1921. Deze ledenvereniging, ondersteund door een professioneel team, stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld en streeft naar uitwisseling van kennis en expertise. 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat eind 2008 werd opgericht door de overheden en besturen van zes partnerbibliotheken:

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek richt zich tot iedereen die een hart heeft voor de geschreven, gedrukte en digitale erfgoedcollecties van bibliotheken.