Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma Digitale Transformatie

Met het programma Digitale Transformatie willen we de digitale transformatie van de cultuursector stimuleren. Het is opgebouwd uit onderling afgestemde projecten die het digitale ecosysteem op een coherente manier vormgeven volgens de principes uit de visienota ‘Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden’.  

De projecten in het programma worden door verschillende partijen uitgevoerd en de cohesie wordt bewaakt door het programmabureau Digitale Transformatie. Dat is een coördinatievergadering die advies geeft over het globale programma en samengesteld is uit vertegenwoordigers van het Departement Cultuur, Jeugd en Media (regierol), meemoo, Cultuurconnect, publiq en Digitaal Vlaanderen.  

Het programma voor de periode 2023-2024 is deels opgebouwd op basis van het relanceprogramma Vlaamse Veerkracht. Kom meer te weten over de 9 projecten die op dit moment lopen. We bereiden op dit moment ook het ontwerpprogramma 2025-2029 voor.