Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidie voor een kennis- en coördinatiecentrum

Kernopdrachten

De Vlaamse Regering erkent en subsidieert één vereniging (vzw) die de volgende opdrachten vervult:

  • bijdragen tot de kennis van de Vlaamse Gebarentaal door eigen wetenschappelijk onderzoek en door het coördineren, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek; 
  • bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de Vlaamse Gebarentaal en die ontwikkeling ondersteunen; 
  • actief ontsluiten van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en de kennis van de Vlaamse Gebarentaal voor de Dovengemeenschap, de brede maatschappij en de academische wereld; 
  • aanspreek- en contactpunt zijn voor binnenlandse en buitenlandse betrokkenen en belangstellenden voor wat betreft de kennis van de Vlaamse Gebarentaal en het wetenschappelijk onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal. 

Subsidiëring

De vereniging wordt erkend en gesubsidieerd op basis van artikel 6 van het decreet Vlaamse Gebarentaal.

De vereniging stelt een beleidsplan op voor een beleidsperiode van 4 jaar. Op basis van de doorlichting en waardering van dat plan kent de Vlaamse overheid een vierjarige subsidie voor personeel, werking en activiteiten toe om het beleidsplan uit te voeren.

De Vlaamse overheid sluit met de vereniging daarna een beheersovereenkomst voor 4 jaar, waarin bepalingen en voorwaarden worden opgenomen rond de uitvoering van het beleidsplan en de subsidiëring van de vereniging.

Op dit moment wordt de vzw Vlaams GebarentaalCentrum erkend en gesubsidieerd op basis van een beheersovereenkomst voor de periode 2020-2023.