Overslaan en naar de inhoud gaan

Organogram van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Organisatiestructuur van het Departement Cultuur, Jeugd en Media schematisch weergegeven

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Als Vlaamse overheidsorganisatie werkt het departement aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wordt geleid door secretaris-generaal Luc Delrue, bijgestaan door de algemeen directeur An Vrancken.

  Afdeling KENNIS EN BELEID

  De afdeling KENNIS EN BELEID is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kennis en expertise om beleid en praktijk te onderbouwen, met ruime aandacht voor transversale en internationale verbanden - o.l.v. Leander Price - Tel. 02 553 42 67

  • Team Kennisontwikkeling – o.l.v. Lieven Boelaert - Tel. 02 553 42 76
   ​Verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek, dataverwerking en –analyse, juridische dienstverlening en het archief.
  • Team Transversaal en Internationaal – o.l.v. Sofie Taghon - Tel. 02 553 42 65
   Verantwoordelijk voor de geïntegreerde coördinatie van het cultuur-, jeugd- en mediabeleid met specifieke aandacht voor transversale en internationale aspecten.
  • Team Jeugd – o.l.v. Bart De Boiserie - Tel. 02 553 06 30
   Verantwoordelijk voor het transversale jeugd- en kinderrechtenbeleid en het Vlaamse en (boven)lokale jeugdwerkbeleid.

  Afdeling WAARBORGEN EN BEHEREN

  De afdeling WAARBORGEN EN BEHEREN is verantwoordelijk voor het beschermen, waarborgen en beheren van cultuurgoederen, infrastructuur en instellingen en voor het voorbereiden, uitvoeren, opvolgen en evalueren van het media-, game- en filmbeleid - o.l.v. Carolien Coenen - Tel. 02 553 45 65

  • Team Cultuurgoederen – o.l.v. Els Cuisinier  - Tel. 02 553 69 67
   Verantwoordelijk voor het beleid inzake bescherming van cultuurgoederen (Topstukkendecreet, in-, uitvoer en teruggave, fiscale maatregelen), borging van immaterieel cultureel erfgoed, beheer van de Collectie Vlaamse Gemeenschap, en erfgoedconsulentschap.
  • Team Infrastructuur en Instellingen – o.l.v. Rita De Graeve - Tel. 02 553 68 57
   Verantwoordelijk voor het beleid, het beheer en de subsidiëring van cultuur- en jeugdinfrastructuur, het beleid en de opvolging van de grote kunsten- en cultureel-erfgoedinstellingen (beheersovereenkomsten), het beleid inzake kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte en het beleid en de aansturing van de buitendiensten.
  • Team Media en Film – o.l.v. Lieve Caluwaerts  Tel. 02 553 45 50
   Verantwoordelijk voor het beleid inzake media (frequentieplannen radio’s, geschreven pers en regionale omroepen, opvolging VRT, kenniscentrum Mediawijsheid), gamebeleid, beleid inzake film (coproductieakkoorden, filmkeuring ...), taxshelter film en podiumkunsten.

  Afdeling SUBSIDIEREN EN ERKENNEN

  De afdeling SUBSIDIEREN EN ERKENNEN is verantwoordelijk voor het erkennen, subsidiëren, adviseren en evalueren van actoren uit de diverse cultuurdecreten binnen het Vlaams cultuurbeleid. De afdeling kent vier teams, waarvan drie teams die sectorgewijs het beleid opvolgen en een team waarbinnen het Integrale dossierbeheer wordt geïmplementeerd - o.l.v. Jan Denolf - Tel. 02 553 06 63

  COMMUNICATIE

  De COMMUNICATIEDIENST o.l.v. Ilse De Schutter, woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media - Tel. 02 553 41 70

  INTERNE ORGANISATIE

  De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de Financiële dienst, het personeelsbeleid en de IT ondersteuning -  o.l.v.  An Vrancken

  • Team Personeel – o.l.v. Machteld Aelbrecht 
   Verantwoordelijk voor personeelsbeleid- en beheer, vorming en opleiding, financieel management en facility management.
  • Team IT – o.l.v. Gert Willems
   Verantwoordelijk voor IT-gerelateerde ondersteunende diensten.
  • Financiële dienst - o.l.v. Erik Desmedt
   Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het financieel management.