Overslaan en naar de inhoud gaan

Organogram van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

organogram departement CJM

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het Vlaamse cultuur-, jeugd- en mediabeleid en voor de opvolging van thema's van andere beleidsdomeinen die raakpunten hebben met onze bevoegdheden.

Als Vlaamse overheidsorganisatie bouwt het departement aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen (van jong tot oud) cultuur kan beleven, maken en delen.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wordt geleid door secretaris-generaal Bart Temmerman, bijgestaan door de algemeen directeur An Vrancken.

Afdeling KENNIS EN BELEID

De afdeling KENNIS EN BELEID is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kennis en inhoudelijke en methodologische expertise om cultuur-, jeugd- en mediabeleid en praktijk te onderbouwen, met ruime aandacht voor transversale en internationale verbanden - o.l.v. Leander Price - Tel. 02 553 42 67

 • Team Kennisontwikkeling – o.l.v. Lieven Boelaert - Tel. 02 553 42 76
  ​Verantwoordelijk voor het kennis- en databeleid (met onder andere uniforme, datagedreven dienstverlening en beleidsprocessen), beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluatie, juridische dienstverlening, informatieveiligheid en informatiebeheer, en het archiefbeleid.
 • Team Transversaal Beleid –   o.l.v. Katrien Van Iseghem - Tel. 02 553 42 76
  Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het transversale beleid, met name rond diversiteit, gelijke kansen, participatie, cultuureducatie, het gecoördineerd vrijwilligersbeleid, cultuur en economie, innovatie en digitale transformatie.
 • Team Internationaal Beleid –  o.l.v. Stefanie Noens (ad interim) - el. 02 553 42 76
  Verantwoordelijk voor de opvolging, uitvoering en doorvertaling van Europese en internationale besluitvorming op het vlak van cultuur-, jeugd-, en mediabeleid. Verzorgt ook de service- en informatiepunten Creative Europe Desk Culture en Creative Europe Desk Media.
 • Team Jeugd – o.l.v. Bart De Boiserie - Tel. 02 553 06 30
  Verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vlaamse en (boven)lokale jeugdwerkbeleid (subsidiëring en erkenning van de jeugdwerksector op Vlaams en bovenlokaal niveau en subsidiëring van hostels en jeugdverblijven), voor de coördinatie van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid, het attesteren van kadervorming, de aansturing van sectorale bovenbouworganisaties en de aansturing van Europese jeugdprogramma’s

Afdeling WAARBORGEN EN BEHEREN

De afdeling WAARBORGEN EN BEHEREN is verantwoordelijk voor het beschermen, (waar)borgen en beheren van cultuurgoederen, cultuur- en jeugdinfrastructuur, buitendiensten en Kunst in Opdracht, voor het voorbereiden, uitvoeren, opvolgen en evalueren van het media- en audiovisueel beleid en de behandeling van de taxshelterdossiers – o.l.v. Carolien Coenen - Tel. 02 553 45 65

Afdeling SUBSIDIEREN EN ERKENNEN

De afdeling SUBSIDIEREN EN ERKENNEN is verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van de diverse cultuurdecreten van het Vlaamse cultuurbeleid. Het decretale werk omvat naast beleidsuitvoering ook beleidsontwikkeling, beleidsvoorbereiding, toezicht en beleidsevaluatie. De afdeling heeft drie teams: twee teams die de culturele sectoren beleidsmatig opvolgen en één team dat het integrale dossierbeheer opneemt. - o.l.v. Jan Denolf - Tel. 02 553 06 63

STAF EN COMMUNICATIE

 • Team Staf - o.l.v. Elien Gillaerts - Tel. 02 553 69 77
  Verantwoordelijk voor de ondersteuning van de organisatie en van de secretaris-generaal in het bijzonder.
 • Team Communicatie o.l.v. Ilse De Schutter, Tel. 02 553 69 77
  Verantwoordelijk voor het uitstippelen van een dynamisch intern en extern communicatiebeleid.
  Woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media: Ilse De Schutter - Tel. 02 553 41 70.

INTERNE ORGANISATIE

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de financiële dienst, het personeelsbeleid en de IT-ondersteuning -  o.l.v.  An Vrancken

 • Team Personeel en Financiën – o.l.v. Machteld Aelbrecht - Tel. 02 553 06 23
  Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid, voor vorming en opleiding, het facility management, en het financieel management, waaronder opmaak, coördinatie en opvolging van de begroting en het bewaken van een correct verloop van de financiële processen.
 • Team IT – o.l.v. Gert Willems - Tel. 02 553 07 00
  Verantwoordelijk voor de uitvoering van het IT-beleid, waaronder het ontwikkelen en faciliteren van IT-gerelateerde  ondersteunende diensten en IT-op lossingen.