Overslaan en naar de inhoud gaan

Taxshelter

Wat

Bedrijven die investeren in een erkend Europees audiovisueel werk of podiumwerk kunnen dankzij taxshelter een belastingvrijstelling krijgen. Voor bedrijven is taxshelter een stimulans om te investeren in de audiovisuele sector of in de podiumkunsten; voor de audiovisuele producenten en organisaties podiumkunsten is het een manier om, naast subsidies van de overheid, makkelijker extra middelen uit de markt te halen. 

Taxshelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector, en werd in 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten.

Hoe werkt taxshelter

Concreet is taxshelter een belastingaftrek die de de belastbare winsten van de bedrijven vermindert.

Voorwaarden

  • Het gaat om Belgische vennootschappen of buitenlandse vennootschappen die in België gevestigd zijn.
  • Het gaat om investeringen in producties die bestemd zijn voor de bioscoop of televisie, of investeringen in podiumproducties.
  • Het gaat om Belgische producties of om internationale coproducties met België.
     

Procedure

Producent en investeerder sluiten een of meerdere raamovereenkomsten, al dat niet met interventie van een tussenpersoon.

Zodra het bedrag gestort is, geniet de investeerder meteen van een voorlopige fiscale vrijstellingDe percentages van die voorlopige vrijstelling hangen samen met het tarief van de vennootschapsbelasting en staan vermeld in artikel 194ter WIB 1992.

De cel Taxshelter van de FOD Financiën doet een fiscale controle van de uitgaven die de producent in België en in de Europese Unie heeft gemaakt voor het werk waarvoor de raamovereenkomst werd afgesloten. Daarna wordt de definitieve vrijstelling bepaald. 

Mogelijk ontvangt de investeerder, naast de fiscale vrijstelling van de fiscus, ook een vergoeding van de producent met een maximumrente gebaseerd op het gemiddelde van EURIBOR, 12 maanden verhoogd met 450 basispunten. 

De producent geeft het geïnvesteerde bedrag binnen de wettelijk vastgelegde termijnen uit aan de productie. Er moeten voor minstens 90% uitgaven in België gedaan worden en daarvan moet 70% bestaan uit rechtstreekse uitgaven. Dat zijn kosten die gelinkt zijn aan de creatieve en technische productie van het werk. Onrechtstreekse uitgaven op het vlak van administratie, financiële organisatie en begeleiding van de productie kunnen voor 30% van de totale uitgaven in België in rekening gebracht worden. 

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier