Overslaan en naar de inhoud gaan

Innovatieve partnerprojecten

Wat

De Vlaamse overheid wil cultuurorganisaties stimuleren om samen met partners hun grenzen te verleggen.

Met de subsidieoproep 'Innovatieve partnerprojecten' kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen. 

De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal € 80.000 per project. De minister heeft een subsidie op het oog van ongeveer € 25.000 per jaar. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten en de eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimum 25% van de totale kosten.

Lees het reglement over de subsidies na, of vind snel je antwoord tussen de veelgestelde vragen.

Laat je inspireren door de goede voorbeelden in het Inspiratiemagazine Innovatieve partnerprojecten. Je vindt er succesvolle resultaten van innovatieve partnerschappen en leest er o.a. openhartige interviews met partners uit de eerste 5 projectrondes. 

Voor wie

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector. Bekijk het reglement en de FAQ om te zien of jouw sector in aanmerking komt.

Een combinatie van een of meer culturele partner(s) en een of meer niet-culturele partner(s) is ook mogelijk. De culturele partner(s) en de niet-culturele partner(s) kunnen diverse organisatievormen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) hebben of een natuurlijk persoon zijn.

Er zijn een paar uitzonderingen: afstudeerprojecten, gefinancierde doctoraten en academische onderzoeken komen niet in aanmerking, net als restauratiewerken en projecten die al lopen op het moment van de aanvraag. 

Indiendatum

De indiendatum voor de innovatieve partnerprojecten is jaarlijks op 15 juli. Projecten mochten hierbij van start gaan van 1 december in het jaar van de indiening en maximaal drie jaar lopen. 

Hoe aanvragen

Begin 2023 zal de nieuwe oproep voor ronde 7 verschijnen met een nieuwe focus. Hou zeker de kanalen van ons departement in de gaten!   

De procedure bestaat uit twee fases:

1. Vraag je subsidie aan via KIOSK.

De jury evalueert de beknopte beschrijving en begroting van je partnerproject op basis van de beoordelingscriteria uit het reglement. Maximaal 20 projecten gaan door naar de tweede fase. 

Je ontvangt de beslissing per mail.

2. De geselecteerde projecten worden uitgenodigd voor een mondelinge presentatie.

De pitch is het enige moment om je project voor te stellen en je bent ertoe verplicht als je in aanmerking wil komen voor de subsidie. Zorg ervoor dat de belangrijkste partners aanwezig zijn - dat duidt immers op een sterk partnerschap. De mondelinge presentatie moet de jury overtuigen van de sterkte van je project. De jury zal de projecten evalueren op basis van de 4 beoordelingscriteria en bijkomende vragen stellen. Houd er dus rekening mee dat de criteria voldoende aan bod komen in je presentatie.

Je pitch duurt maximum 7 minuten. Onthoud dat de jury je schriftelijke aanvraag al heeft gelezen en op de hoogte is van je project. Nu wil ze het diepgaander onder de loep nemen. Wees dus to-the-point en concreet. Powerpoints of andere presentaties zijn niet toegelaten maar je mag wel één beeld of voorwerp meenemen ter illustratie. 

Samenwerking met Cultuurloket

Op 7 mei 2021 organiseerden we samen met Cultuurloket een online infosessie over innovatieve partnerprojecten. Herbekijk het webinar

Cultuurloket organiseert regelmatig de opleiding "Overtuigen met een sterke pitch".  Bekijk het overzicht van alle opleidingen op hun website. Daarnaast biedt Cultuurloket een model voor een samenwerkingsovereenkomst aan. 

Toekenning en uitbetaling

De jury maakt een beslissing op basis van je mondelinge presentatie. Nadat de jury haar advies heeft uitgebracht, formuleert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een ontwerp van beslissing en bezorgt dat aan de minister. De minister neemt uiterlijk op 31 oktober een beslissing over de aanvragen van een subsidie. 

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier