Overslaan en naar de inhoud gaan

Taxshelter voor de gamingsector

Wat

Taxshelter is voor bedrijven die in België gevestigd zijn een fiscale stimulans  om te investeren in videospellen.

Bedrijven die investeren in een erkend Europees videospel kunnen dankzij taxshelter een belastingvrijstelling krijgen. Voor bedrijven is taxshelter een stimulans om te investeren, voor gameontwikkelaars een manier om extra middelen uit de markt te halen. Taxshelter vormt zo een belangrijke aanvullende financiering, naast de subsidies die ze van de overheid krijgen.

Taxshelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector. Het systeem werd in 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten en in 2022 naar videospellen.

Sinds 1 augustus 2022 zijn enkele wijzigingen, waaronder de uitbreiding naar videospellen, aan de taxshelter wetgeving in werking getreden. In de geconsolideerde wetgeving staan de relevante wijzigingen aangeduid. De memorie van toelichting geeft hierbij de nodige verduidelijking. 

Voor wie

Alle Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van niet-Belgische vennootschappen met als voornaamste doel de productie van videospellen komen in aanmerking. De ontwikkeling en de productie van videospellen moet de kernactiviteit van de onderneming zijn. De opbrengsten door de productie en exploitatie van videospellen moeten minstens 50 procent van de totale opbrengsten uitmaken.

Een producent kan zelf investeerders zoeken of beroep doen op een gespecialiseerde organisatie als tussenpersoon. Zowel de tussenpersoon als de producent moeten erkend zijn door de minister van Financiën.

Elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een belastingplichtige komt in aanmerking als investeerder, tenzij het zelf een productievennootschap is. 

Op welke projecten is de taxshelter van toepassing?

Een grote verscheidenheid aan videospellen komt in aanmerking voor financiering onder taxshelter. Zowel artistieke, serious, educatieve als entertainmentgames komen in aanmerking.

Het videospel moet de culturele test doorstaan, waardoor het videospel als een Europees cultureel product beschouwd kan worden. Deze test zit vervat in de aanvraagprocedure.

Het videospel moet geproduceerd worden door een in aanmerking komende productievennootschap. Deze erkenning wordt uitgereikt door de FOD Financiën. 

Welke stappen moet je als producent ondernemen?

Stap 1

Vraag bij de FOD Financiën een erkenning als producent aan. Meer informatie daarover vraag je aan bij de cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be.

 

Stap 2

Vraag voor je concrete productie bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een erkenning als Europees videospel aan, via KIOSK. Dat is mogelijk vanaf maandag 30 januari 2023.

In deze aanvraag bekijken we of het videospel voldoet aan de culturele test. Wanneer de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvang je het eerste certificaat.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen. Houd dus inhoudelijke overzichten, deal memo's, overzichten van de uitgaven en een gedetailleerd financieringsplan bij de hand.

Wanneer er in de loop van het productieproces wijzigingen zijn, moet je die melden aan het departement via het contactformulier.

Vermeld op het videospel en promotiemateriaal dat het videospel werd gerealiseerd met steun van de Belgische taxshelter.

 

Stap 3

Sluit raamovereenkomsten af met investeerders, met het oog op de financiering van je productie.

Meld de raamovereenkomst(en) binnen een maand na ondertekening en vóór de voltooiing van het videospel aan bij de FOD Financiën, cel Taxshelter. 

 

Stap 4

Kijk na of de investeerder binnen de 3 maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst de sommen heeft gestort. Als producent maak je zelf de kwalificerende uitgaven binnen de 24 maanden.

 

Stap 5

Vraag na de releasedatum van het videospel via KIOSK het tweede certificaat aan bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Je bewijst dat het videospel gerealiseerd is, dat het totaal van de geïnvesteerde taxsheltermiddelen niet hoger is dan 50% van het totale productiebudget en daadwerkelijk werd  aangewend werden voor de productie van het videospel. 

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen zoals doorloopvideo’s, speelbare games, deal memo's, overzichten van de uitgaven en een gedetailleerd financieringsplan.

 

Stap 6

Vraag uiterlijk 9 maanden na de releasedatum (= de datum waarop het videospel voor het eerste betalend word aangeboden) het definitieve taxshelterattest aan bij de FOD Financiën, cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be

Opgelet: Het tweede certificaat, dat je via stap 5 bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media hebt opgevraagd, maakt deel uit van dat dossier voor de fiscale controle. We raden je aan om dat certificaat tijdig aan te vragen bij het departement. De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 weken

Webinar

Op donderdag 2 februari organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een webinar over taxshelter voor de gamingsector. Bekijk de opname van de online infosessie of download de presentatie.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier