Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultureel ondernemerschap

Zonder het zelf te beseffen zijn veel culturele professionals culturele ondernemers pur sang. Zij sprokkelen soms gewild, soms ongewild hun loopbaan samen met activiteiten die een combinatie zijn van hun corebusiness en activiteiten die gecorreleerd zijn aan hun praktijk of niets te maken hebben met hun artistieke of culturele doelen. Ze bewijzen dat ondernemen niet enkel is weggelegd voor grote commerciële ondernemingen, maar ook kan werken op heel kleine schaal, uiteraard met een andere aanpak.  

Cultuurloket

Om de cultureel ondernemende Vlaamse spelers bij te staan met de nodige daad en raad heeft de Vlaamse overheid Cultuurloket in het leven geroepen. Cultuurloket richt zich tot alle culturele actoren actief binnen de Vlaamse Gemeenschap. Cultuurloket wil ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector bevorderen en toeleiding naar aanvullende financiering faciliteren. Zo stimuleren en ondersteunen ze duurzaam ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector. 

Cultuurloket definieert cultureel ondernemerschap als volgt:  

Het vermogen om financieel, materieel, op het vlak van personeel en management de nodige middelen te mobiliseren om een cultureel project te realiseren vanuit een specifieke culturele praktijk en zakelijke ingesteldheid. 

In 2019 onderzocht Cultuurloket de stand van zaken van het cultureel ondernemerschap in Vlaanderen. Dit onderzoek legt op een heldere manier uit wat ondernemerschap als attitude betekent en vergelijkt de effectuation logica met de causale logica. Lees het onderzoeksrapport 'Ondernemen in cultuur'.