Overslaan en naar de inhoud gaan

Goed bestuur in cultuur

Van Leidraad Cultural Governance naar Bestuurscode Cultuur

Goed bestuur (soms ook deugdelijk bestuur genoemd, of ‘corporate governance’ in de private sector) is een veelbesproken maatschappelijk thema, en geldt vandaag als een belangrijke voorwaarde voor een sociale en duurzame ontwikkeling van bedrijven, organisaties en verenigingen. Zowel in de commerciële als in de non-profit sector is er al geruime aandacht voor het incorporeren van de verschillende elementen van goed bestuur, met verschillende charters en codes als bewijs hiervan. 

De Vlaamse cultuursector wordt eveneens aangemoedigd om de principes van goed bestuur toe te passen. Om cultural governance in de sector te stimuleren, ontwikkelde het Fonds Cultuurmanagement in 2012 de 'Leidraad Cultural Governance'. In 2020 werd deze leidraad herzien en kwam er een nieuw traject tot stand. Dit resulteerde in de 'Bestuurscode Cultuur'. De bestuurscode telt 8 principes waarbij gestreefd werd naar convergentie met de Nederlandse code, maar met de Vlaamse context op de voorgrond. In dit verband ontwikkelde het Fonds Cultuurmanagement ook een toolbox waarmee organisaties concreet aan de slag kunnen gaan. 

De oorspronkelijke leidraad was een inspiratiebron voor het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten. Dit besluit zet 10 principes uit waaraan kunstenorganisaties die werkingssubsidies van de Vlaamse overheid ontvangen moeten voldoen. De principes van goed bestuur vormden ook de basis voor het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet.  

Ook bij de ontwikkeling van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017 vormde de leidraad een inspiratiebron. Tijdens de evaluatie- en  beoordelingsprocedure worden sociaal-culturele volwassenenorganisaties geëvalueerd en beoordeeld op basis van het beoordelingselement ‘de toepassing van de principes van goed bestuur’. Het uitvoeringsbesluit werkt dit beoordelingselement uit in drie evaluatie- en beoordelingscriteria die de vijf principes van de leidraad weerspiegelen.  

Deugdelijk bestuur binnen de Vlaamse overheid

Als laatste is ook de Vlaamse overheid onderworpen aan goed bestuur. Het decreet Deugdelijk Bestuur van 22 november 2013 is van toepassing op de Vlaamse overheid zelf en op alle culturele organisaties waar de Vlaamse overheid met een meerderheid in zetelt.