Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenstelling

De Adviescommissie VGT bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 leden.

Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een grote vertegenwoordiging van dove Vlaamse Gebarentaligen (= minstens de helft van de leden).

De leden worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van 4 jaar. Dat mandaat is verlengbaar.

Hieronder ziet u hoe de Adviescommissie VGT is samengesteld voor de periode 2021-2024.

Vertegenwoordigers met raadgevende stem

 • Wouter Rogiers, raadgever Cultuur
  Kabinet van Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management
 • Jonas De Smedt, raadgever Onderwijs
  Kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand  
 • Eddy Gielis, coördinator toegankelijkheid De Lijn
  Kabinet van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 
 • Kurt Asselman, raadgever Welzijn (tot 29 maart 2024)
  Kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Jana Van Acker, raadgever Gelijke Kansen
  Kabinet van Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Katrien Lefever, raadgever Media
  Kabinet van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding
 • Emma Van Goethem, raadgever Werk
  Kabinet van Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Secretaris

Veerle Saey - Departement Cultuur, Jeugd en Media, team Sociaal-cultureel en Bovenlokaal 
 

Kandidaatstelling

Om de 4 jaar wordt er een open oproep tot kandidaatstelling gelanceerd, zowel via deze website als via de socialemediakanalen van de adviescommissie (Facebookpagina). 

Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail naar de secretaris van de commissie via adviescommissievgt@vlaanderen.be.