Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten VGT 2023

Projectoproep 2023

In 2023 was het thema van de projectoproep "cultureel erfgoed". Zowel projecten over de geschiedenis van Vlaamse Gebarentaal als samenwerkingen met cultureel-erfgoedspelers kwamen in aanmerking voor subsidies. 

De minister van Cultuur kent in totaal 53.900 euro toe aan onderstaande projecten.

Goedgekeurde projecten

Project Beschrijving

Madosa vzw - “Op zoek naar ons verleden”

Madosa vzw is een sociaal-cultureel ontmoetingscentrum voor doven en slechthorenden in Antwerpen. Sinds 1951 doet de organisatie aan archiefwerking. Niets uit het archief is echter gedigitaliseerd of online te raadplegen. Met het project “Op zoek naar ons verleden” wil Madosa het bronnenmateriaal (documenten, films, voorwerpen) ontsluiten. Zo kan een breed publiek zich informeren over het heden en het verleden van de Dovengemeenschap en van Madosa vzw in het bijzonder. De organisatie ontvangt een projectsubsidie van 23.900 euro.
Vlaams Gebarentaalcentrum - Musea in VGT Het Vlaams GebarentaalCentrum wil met de projectsubsidie de erfgoed- en museumbeleving voor dove, slechthorende en doofblinde gebarentaligen toegankelijker maken door Vlaamse Gebarentaal in Vlaamse en Brusselse musea aan te biedenDaarnaast wil de organisatie de culturele kennis en interesse van de doelgroep uitbreiden. Cultuur, geschiedenis en erfgoed krijgen immers weinig aandacht in het dovenonderwijs. Met beide doelstellingen wil het Vlaams GebarentaalCentrum bij Gebarentaligen het bewustzijn over de status van VGT en over de rijkdom van hun taal versterken. De organisatie ontvangt een projectsubsidie van 30.000 euro.