Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten VGT 2013

Goedgekeurde projecten

Drieluik

Hand in ’t Oog is een theatergroep van dove acteurs. In de voorstelling 'Drieluik' worden theater, dans en videokunst gecombineerd. Daarbij wordt vertrokken vanuit improvisatie en gebarentaal.

De bedoeling is dit theaterstuk in culturele centra te vertonen en op festivals in binnen- en buitenland. De subsidie dient om bijkomende voorstellingen en de hieraan gelinkte publiciteitskosten te financieren.

www.handinhetoog.be

Kinderrijmpjes in VGT voor de eerste kleuterklas

Met dit project wil het VGTC een tweede dvd uitbrengen met kinderrijmpjes in VGT. In 2010 werd een gelijkaardige projectaanvraag goedgekeurd, wat toen resulteerde in de dvd '15 vingers en 1 hoofd' voor 3-8 jarigen.

De uitvoerder is Hilde Verhelst, een kleuteronderwijzeres met VGT als moedertaal. Het beoogde doelpubliek is ditmaal vooral kinderen uit de eerste kleuterklas. Vooral bij horende ouders is er een grote behoefte aan dit soort materiaal. Bijzondere aandacht moet ook gaan naar de bekendmaking en verspreiding van de DVD.

Deaf cinema in Vlaanderen II

Om de productie en distributie van Deaf Cinema in Vlaanderen te stimuleren wil Visual Box vzw een professionele kortfilm maken, filmworkshops organiseren voor dove jongeren en het eerste filmfestival van Doven ooit in Vlaanderen organiseren.

Dit project is een vervolg op het project dat in een vorige ronde door de adviescommissie werd goedgekeurd en waarbij de focus vooral lag op het sensibiliseren rond Deaf Cinema.