Overslaan en naar de inhoud gaan

Adviezen VGT

De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal adviseert de Vlaamse overheid over het gebruik van Vlaamse Gebarentaal in alle mogelijke domeinen. Denk aan onderwijs, werkgelegenheid, welzijn, vrije tijd en cultuur… en zo veel meer. Ze geeft adviezen op eigen initiatief of op vraag van de Vlaamse overheid.

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2019 publiceerde de adviescommissie daarnaast ook prioritaire thema’s en aanbevelingen over het gebruik van Vlaamse Gebarentaal. De adviescommissie bouwt daarmee voort op het memorandum Recht op Vlaamse Gebarentaal, dat in 2014 werd gepubliceerd. 

Alle adviezen

20.10.2023 Memorandum - verkiezingen 2024
06.10.2023 Advies VGT en NT2 voor dove en slechthorende anderstaligen
06.10.2023 Advies - VGT is cultureel erfgoed
09.01.2023 Advies over een kwalitatief aanbod onderwijs Vlaamse Gebarentaal voor horende volwassenen
23.09.2022 Visie van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal op meertalig opvoeden met VGT bij dove en slechthorende kinderen
29.03.2022 Advies over specifieke hulp aan dove gebarentalige vluchtelingen
05.01.2022 Advies over tweetalig onderwijs VGT-NL
21.12.2021 Advies over de kwaliteit van vertaling naar VGT
05.06.2020 Advies over VRT-beheersovereenkomst 2021-2025 - Journaal met VGT
15.02.2019 Vijf prioritaire aanbevelingen van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal voor de verkiezingen 2019 - Addendum memorandum 2014-2019
14.11.2018 Advies over docenten Vlaamse Gebarentaal
06.03.2018 Advies over Content4all
08.05.2017 Advies over de structurele verankering van gezinsondersteuning voor ouders van dove kinderen
28.04.2016 Tolkuren in het gewoon onderwijs staat niet gelijk aan tweetalig onderwijs
19.12.2015 Visie van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal op het beroepskwalificatiedossier tolk Vlaamse Gebarentaal
01.12.2015 Advies over afstandstolken
01.12.2015 Advies over het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau
08.06.2015 Nota over de VRT beheersovereenkomst 2016-2020
12.01.2015 Advies over tolkuren in leefsituaties (L-uren)
13.12.2013 Memorandum Recht op Vlaamse Gebarentaal
10.11.2011 Advies over tolken Vlaamse Gebarentaal op de VRT
07.02.2011 Advies over Vlaamse Gebarentaal op de VRT (2012-2016)
15.09.2009 Advies over tolken VGT in het onderwijs aan dove en slechthorende middelbare scholieren
28.11.2008 Advies over het beroepscompetentieprofiel tolken Vlaamse Gebarentaal