Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten VGT 2019

Projectoproep 2019

De Adviescommissie VGT adviseerde de minister van Cultuur om voor de projectoproep 2019 in te zetten op projecten die kinderen, jongeren of volwassenen de weg wijzen richting het dove verenigingsleven en een gebarentalige omgeving. Voor deze projectoproep werden ook kleinere organisaties aangemoedigd om een projectaanvraag in te dienen. Daarom bedroeg het toegekende bedrag per project voor de projectoproep 2019 maximaal 10.000 euro.

De minister van Cultuur besliste om een subsidie van 10.000 euro toe te kennen aan de 2 onderstaande projecten.

Goedgekeurde projecten

Project
Beschrijving 
Visual Box - Documentaire: 'Iedereen doof!'

Visual Box vzw wil een documentaire ontwikkelen, getiteld: ‘Iedereen Doof!’. Daarvoor zal de filmcrew een jaar lang een team van dove voetballers en hun entourage volgen.

De Deaf Devils, de Belgische dove voetbalploeg, is de laatste jaren populair geworden. Deze nieuwe generatie van dove jongeren hebben elk een ander verhaal. Sommigen vertoeven al lang in de Vlaamse Dovengemeenschap. Anderen, die de Dovengemeenschap nog niet kenden of jongeren met een migratieachtergrond, hebben via voetbal de weg gevonden naar de Dovengemeenschap en Vlaamse Gebarentaal.

Verschillende thema’s die verband houden met doof-zijn, de Dovengemeenschap en Vlaamse Gebarentaal zullen aan bod komen in de documentaire. De voetballers worden geïnterviewd en gevolgd in het dagelijkse leven en op de trainingen, in voorbereiding naar een belangrijk toernooi, namelijk het derde Europees kampioenschap.

De verhalen van de Deaf Devils kunnen andere dove jongeren inspireren om de stap te zetten naar dovensport en het dove verenigingsleven. Maar de documentaire is ook gericht naar een ruimer publiek van mensen die in contact komen met dove jongeren en kinderen, zoals leerkrachten, dokters, ouders, thuisbegeleidingsdiensten, enz.

Casa Blanca - Gebarenspel in het museum

Casa Blanca vzw wil samen met een groep dove kinderen een digitaal spel maken met Vlaamse Gebarentaal voor het BELvue Museum te Brussel. Ook andere dove kinderen, kinderclubs en families met dove kinderen worden uitgenodigd om het museumspel te komen spelen. Iedereen zal de digitale museumtool met VGT vrij kunnen downloaden en spelen in het museum.

Daarnaast zullen dove en slechthorende kinderen een creatief schooltraject kunnen volgen in het museum. De workshops zullen begeleid worden door een team van een cultuureducatieve docent en een dove animator. Daarvoor zal samengewerkt worden met Bubao Kasterlinden en Doof & Jong vzw. Verder zal Casa Blanca een schoolbezoekdag en een familiedag organiseren in het BelVUE museum.

Casa Blanca wil met dit project dove kinderen samenbrengen en in contact brengen met Vlaamse Gebarentaal en een dynamiek realiseren die horende en dove organisaties samenbrengt, ook met het oog op toekomstige cultuurprojecten met en voor dove kinderen.