Overslaan en naar de inhoud gaan

Actoren in het veld

Het Vlaamse GebarentaalCentrum vzw (VGTC)

Sinds januari 2008 is het Vlaams GebarentaalCentrum door de Vlaamse overheid erkend als kennis- en coördinatiecentrum voor de Vlaamse Gebarentaal.

Binnen het VGTC komen leden van de Vlaamse Dovengemeenschap samen met werknemers binnen diensten of organisaties gericht op doven en slechthorenden, de Dovengemeenschap en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek. Ze overleggen en ontwikkelen samen initiatieven die vooral – maar niet uitsluitend – gericht zijn op het onderwijs van en onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal. 

Tot de voornaamste taken van het VGTC behoren: 

  • de uitvoering van onderzoek naar de grammatica van de Vlaamse Gebarentaal; 
  • verspreiding van de resultaten van dat onderzoek in de vorm van rapporten (in het Nederlands en in VGT), lezingen en studiedagen; 
  • de verstrekking van informatie rond de Vlaamse Gebarentaal, aan doven en horenden in eigen land, waarbij ze ook ingaan op internationale vragen om informatie; 
  • en de ondersteuning van projecten en initiatieven rond Vlaamse Gebarentaal binnen andere verenigingen en diensten. 

Het Vlaams GebarentaalCentrum wil gesprekspartner zijn van Vlaamse en/of Belgische beleidslieden rond onderwerpen die verband houden met de taalkundige aspecten van de Dovengemeenschap. 

Doof Vlaanderen

Doof Vlaanderen is een federatie van Vlaamse Dovenorganisaties die werk maakt van gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en de Vlaamse Gebarentaal in de samenleving. Daarom komt Doof Vlaanderen op voor de eigenheid, rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven. Doof Vlaanderen vzw ondersteunt ook de ledenwerking van verschillende lokale verenigingen voor doven in Vlaanderen. 

Doof Vlaanderen wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd op basis van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.