Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten VGT 2022

Projectoproep 2022

De Adviescommissie VGT adviseerde de minister van Cultuur om voor de projectoproep 2022 geen specifiek thema voorop te stellen. Deze projectoproep richtte zich tot organisaties die een project met sensibiliserend doel of bijdrage tot de maatschappelijke verankering van VGT willen realiseren.

De minister besliste om in totaal 37.550 euro toe te kennen aan onderstaande projecten.

Goedgekeurde projecten

Project Beschrijving
Mediaraven – Vlaamse gebarentaal Stories

Mediaraven zal in samenwerking met Doof & Jong Vlaanderen content maken voor sociale media platformen zoals TikTok om zo dove en horende jongeren dichter bij elkaar te brengen en VGT meer in de kijker te zetten bij jongeren. Ze wil daarnaast ook werken aan de mediavaardigheid van zowel dove als horende jongeren.

Lunanime - Milano Lunanime zal met de projectsubsidie van 30.000 euro de Vlaamse langspeelfilm ‘Milano’, met een dove gebarentalige in de hoofdrol, op een manier uitvoeren waarbij doof zijn en Vlaamse Gebarentaal correct gepresenteerd worden. Ze wil daarnaast ook de synergie tussen Deaf Cinema en Hearing Cinema bevorderen. Het project resulteert in de langspeelfilm ‘Milano’ waarin VGT prominent in beeld zal komen, een draaiboek rond de noden van Vlaamse Gebarentaligen op vlak van beeldvorming en Vlaamse Gebarentaal voor film- en mediamakers en een filmpje achter de schermen voor verschillende dove en horende actoren.