Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten VGT 2021

Projectoproep 2021

De Adviescommissie VGT adviseerde de minister van Cultuur om voor de projectoproep 2021 geen specifiek thema voorop te stellen. Deze projectoproep richtte zich tot organisaties die een project met sensibiliserend doel of bijdrage tot de maatschappelijke verankering van VGT willen realiseren.

De minister besliste om in totaal 70.000 euro toe te kennen aan de 3 onderstaande projecten.

Goedgekeurde projecten

Project
Beschrijving 
KU Leuven - Verkorte opleiding voor dove tolken met ervaring De KU Leuven zal met deze projectsubsidie van 30.000 euro een opleiding voor dove tolken met ervaring oprichten. Daarnaast wil de KU Leuven aandacht besteden aan de erkenning van deze dove tolken en hun positie versterken in de arbeidsmarkt. De opleiding betreft een cursus van 160 uur. Er zijn 3 semesters, waarvan 1 semester gewijd is aan stage. De organisatie werkt samen met Doof Vlaanderen, Tenuto, BVGT en Visual Box voor dit project.
Doof Vlaanderen - Voorbereidend traject inclusieve klassen VGT-Nederlands Doof Vlaanderen zal met dit project het voorbereidende traject opzetten voor inclusieve klassen met Vlaamse Gebarentaal en Nederlands in het reguliere onderwijs. Het zal daarbij enerzijds gaan om ouderparticipatie en ouderinformatie en anderzijds om de zoektocht naar een school waar de eerste tweetalige inclusieve klassen kunnen starten. Het project kadert in de algemene wens om VGT een volwaardige plaats te laten krijgen in het onderwijs. De projectmiddelen (30.000 euro) dienen voor voorbereidende activiteiten (ouders en school) in het kader van een breder traject om tot inclusieve klassen te komen.
VGTC - Gebarenfestival Het Vlaams GebarentaalCentrum zal met de projectsubsidie van 10.000 euro een Gebarenfestival op poten zetten, waarin verschillende kunstvormen in VGT tot uiting worden gebracht. Zo wil de organisatie dove kunstenaars een podium bieden, de eigen gebarentaalgemeenschap en stakeholders sensibiliseren over taalgebruik van VGT in cultuur en media en een netwerk opbouwen binnen de cultuur- en mediasector. Naast optredens van dove kunstenaars zal er ook ruimte zijn voor een studievoormiddag rond ‘Taalgebruik van VGT in Cultuur en Media: wie is hiervoor bevoegd en verantwoordelijk?’ Het Gebarenfestival zal nadien in een documentaire gegoten worden door Visual Box