Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten inhaalbeweging digitale collectiedata

Wat

Een subsidie inhaalbeweging digitale collectiedata dient als financiële ondersteuning voor cultureel-erfgoedorganisaties die aan de slag willen gaan met digitale collectiedata.

Met deze projectoproep voor digitale collectiedata wil de minister van Cultuur inzetten op de volgende doelstellingen:

  • het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie;
  • het inzetten van de collectiedata als open data en het zichtbaar maken / valoriseren van de collectie(data), conform de OSLO uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed;
  • het reflecteren over hoe het project past binnen de bredere visie van de organisatie(s) op het gebruik van digitale technologie in het beheren en zichtbaar maken van de collectie en de collectiedata.

De oproep van 2021 maakt deel uit van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering. Er is momenteel geen volgende oproep van deze subsidielijn gepland.

Voor wie

De doelgroep van dit reglement zijn de organisaties die een werkingssubsidie ontvangen in het kader van het CultureelerfgoeddecreetDe collectiebeherende organisaties kunnen individueel een aanvraag indienen, of als coördinator voor een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties. Een dienstverlenende organisatie kan enkel een aanvraag indienen als coördinator voor een samenwerkingsverband van meerdere collectiebeherende organisaties, waarvan minimaal één organisatie een werkingssubsidie ontvangt op basis van het Cultureelerfgoeddecreet.

Voorwaarden en criteria

De volgende subsidiëringsvoorwaarde is van toepassing na de toekenning van een projectsubsidie:

  • deelname aan de collegagroep digitale collectieregistratie, mee georganiseerd door vzw FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Deze groep bestaat minstens uit een afvaardiging van elk project. Binnen deze groep wordt er over gewaakt dat de resultaten van de projecten voldoende duurzaam zijn. De groep is ook een forum om de vorderingen in de projecten te presenteren, ervaringen uit te wisselen, kennis op te bouwen en zichtbaarheid van de data te bevorderen.

De volgende criteria zijn van toepassing voor de toekenning en de bepaling van het bedrag van een projectsubsidie:

  1. de kwaliteit van het inhoudelijke concept, de concrete uitwerking en de valorisatie;
  2. de duurzame verankering van het project;
  3. de aanwezige expertise en kennis en visie op het vlak van de toepassing van digitale technologie binnen de eigen organisatie en de wijze waarop er expertise wordt aangetrokken van externe partners, in het bijzonder via de begeleiding aangeboden door meemoo;
  4. de financiële onderbouw en het realiteitsgehalte van de begroting.

Indiendatum

Je kunt uiterlijk op 1 oktober 2021 een aanvraag indienen.

Webinar

Op donderdag 24 juni organiseerden we samen met meemoo een webinar over deze subsidielijn. We lichtten het reglement, de voorwaarden en criteria toe.

Download de presentaties of bekijk de opname van het webinar:

Hoe aanvragen

Aanvragen worden ingediend via KIOSK. Dat kan vanaf 27 mei 2021.

Pitchmomenten meemoo

Meemoo organiseert op 25 en 26 augustus 2021 een online pitchmoment voor projectaanvragen in wording. Meemoo staat immers in voor de begeleiding voor en tijdens de subsidieaanvraag en bij de eventuele uitvoering van het project. Tijdens de pitch krijg je als kandidaat-indiener 15 minuten om in een videocall jouw projectvoorstel kort toe te lichten aan meemoo-medewerkers. Op die manier brengen ze in kaart welke aanvragen in de maak zijn, kunnen ze een eerste advies geven en afspraken met je maken voor verdere begeleiding bij de aanvraag.

Met vragen over dit pitchmoment kun je steeds terecht bij Astrid Vergauwe.

Toekenning en uitbetaling

De minister neemt begin december 2021 een beslissing. De subsidie inhaalbeweging digitale collectiedata wordt in één keer uitbetaald, na de toekenning van de subsidie door de minister.

Eens de subsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Ook de steun van Europa moet duidelijk zijn via het logo van REACT EU in alle communicatie.  Het logo (‘Logo REACT EU’) en de handleiding voor gebruik (‘Praktische gids communicatie voor promotoren’) vind je op de website van VLAIO

Verantwoording van de subsidie

Organisaties die een projectsubsidie ontvangen leggen daarover een verantwoording af. De verantwoording wordt uiterlijk twee maanden na afloop van het project via KIOSK ingediend.

Toezicht en controle

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op de projectsubsidie. Ze gaat na of de toegekende subsidie gebruikt werd in overeenstemming met de doelstellingen van het project en de financiële richtlijnen. Tegelijk wordt nagegaan of de doelstellingen die met het project beoogd werden, ook effectief gerealiseerd zijn. In het geval van ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van het project of wanneer te weinig ingebrachte kosten vastgesteld worden, kan een deel van de subsidie teruggevorderd worden.

Vragen

Hulp nodig bij de aanvraag van een subsidie? Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het cultureelerfgoeddecreet?

Contacteer de administratie via kiosk@vlaanderen.be i.v.m. technische vragen of neem contact op met het team Cultureel erfgoed i.v.m. inhoudelijke vragen.

meemoo kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.

Team Cultureel erfgoed
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42