Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten inhaalbeweging digitale collectiedata

Wat

Een subsidie inhaalbeweging digitale collectiedata dient als financiële ondersteuning voor cultureel-erfgoedorganisaties die aan de slag willen gaan met digitale collectiedata.

Met deze projectoproep voor digitale collectiedata wil de minister van Cultuur inzetten op de volgende doelstellingen:

  • het gericht wegwerken van achterstanden op het vlak van collectieregistratie;
  • het inzetten van de collectiedata als open data en het zichtbaar maken / valoriseren van de collectie(data), conform de OSLO uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed;
  • het reflecteren over hoe het project past binnen de bredere visie van de organisatie(s) op het gebruik van digitale technologie in het beheren en zichtbaar maken van de collectie en de collectiedata.

De oproep van 2021 maakt deel uit van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering.

Er is momenteel geen volgende oproep van deze subsidielijn gepland.

Voorwaarden en criteria

De volgende subsidiëringsvoorwaarde is van toepassing na de toekenning van een projectsubsidie:

  • deelname aan de collegagroep digitale collectieregistratie, mee georganiseerd door vzw FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Deze groep bestaat minstens uit een afvaardiging van elk project. Binnen deze groep wordt er over gewaakt dat de resultaten van de projecten voldoende duurzaam zijn. De groep is ook een forum om de vorderingen in de projecten te presenteren, ervaringen uit te wisselen, kennis op te bouwen en zichtbaarheid van de data te bevorderen.

De volgende criteria waren van toepassing voor de toekenning en de bepaling van het bedrag van een projectsubsidie:

  1. de kwaliteit van het inhoudelijke concept, de concrete uitwerking en de valorisatie;
  2. de duurzame verankering van het project;
  3. de aanwezige expertise en kennis en visie op het vlak van de toepassing van digitale technologie binnen de eigen organisatie en de wijze waarop er expertise wordt aangetrokken van externe partners, in het bijzonder via de begeleiding aangeboden door meemoo;
  4. de financiële onderbouw en het realiteitsgehalte van de begroting.

Begeleiding meemoo

Meemoo staat ook tijdens de uitvoering van de projecten in voor de begeleiding.

Met vragen over de begeleiding kun je steeds terecht bij Astrid Vergauwe.

Toekenning en uitbetaling

De minister nam eind 2022 een beslissing.

Het is verplicht het logo van de Vlaamse Gemeenschap te vermelden in al je communicatie over het project.

Ook de steun van Europa moet duidelijk zijn via het logo van REACT EU in alle communicatie.  Het logo (‘Logo REACT EU’) en de handleiding voor gebruik (‘Praktische gids communicatie voor promotoren’) vind je op de website van VLAIO

Verantwoording

Organisaties die een projectsubsidie ontvangen, leggen daarover een verantwoording af. De verantwoording wordt uiterlijk twee maanden na afloop van het project via KIOSK ingediend.

Voeg je project toe aan de projectendatabank en volg deze handleiding.

Toezicht en controle

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op de projectsubsidie. Ze gaat na of de toegekende subsidie gebruikt werd in overeenstemming met de doelstellingen van het project en de financiële richtlijnen. Tegelijk wordt nagegaan of de doelstellingen die met het project beoogd werden, ook effectief gerealiseerd zijn. In het geval van ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van het project of wanneer te weinig ingebrachte kosten vastgesteld worden, kan een deel van de subsidie teruggevorderd worden.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier